Kom ihåg att oberoende journalistik inte är samma sak som opartisk journalistik

Av | oktober 8, 2021

Nobels fredspris går i år till två journalister. SVTs Cecilia Gralde tar tillfället i akt och skriver en artikel om att det är viktigare än någonsin med oberoende journalistik.

Vad är problemet?

Media och SVT pratar ofta om vikten av oberoende journalistik då de skriver om hur illa situationen är i Ryssland och andra länder där staten kontrollerar all eller stora delar av media. De nämner dock sällan vikten av opartisk journalistik, vilket inte är samma sak.

Oberoende handlar oftast om ett ekonomiskt oberoende, eller om ett oberoende från staten. Opartisk däremot handlar om att inte göra selektiva urval, vinkla artiklar, upprepande bjuda in gäster med en viss typ av åsikter och så vidare. En media som inte är oberoende blir ofta partisk mot den entitet som median är beroende av. Ta till exempel Sverigedemokraternas propagandakanal Riks på YouTube. Riks är helt beroende av SDs pengar, och man publicerar aldrig något som är till SDs nackdel.

Men bara för att man är oberoende innebär det inte att man är opartisk. SVT är mycket väl medvetna om kritiken mot dem, men i nästan alla fall struntar man i den. Det finns en ignorans gentemot den här kritiken, samtidigt som man ofta betonar vikten av en fri och oberoende media.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT borde helt enkelt ha bättre självkritik här.

Fundera på följande

Varför tror du SVT ofta påtalar vikten av oberoende men sällan vikten av opartiskhet? Är SVT oberoende av svenska staten när det är regeringen som formulerar deras sändningstillstånd och hela finansieringen kommer från skattepengar? Kan en media vara helt oberoende?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/behovet-av-oberoende-korrekt-journalistik-ar-storre-an-nagonsin

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.