Kloka ord från professor Gunnar Nygren, men med vissa brister

Av | februari 19, 2022

Informationskriget mellan Ryssland och USA är i full gång, och SVT producerar en artikel där de intervjuar en professor. Meningen är att han ska förklara för folk vilken information man ska tro på, när USA och Ryssland kommer med motstridiga uppgifter.

Vad är bra och dåligt?

Nygren säger flera kloka saker som folk borde tänka på i alla sammanhang, och inte bara nu. Till exempel frågan han vem som tjänar på att en viss information kommer ut. Om en viss sida tjänar på att informationen sprids ska man vara kritisk. Helt rätt, och detta kan du applicera på allting som SVT skriver.

Sedan säger dock Gunnar Nygren att medier som SVT har egna korrespondenter på plats för att kunna rapportera utan filter (USAs och Rysslands). Det kanske stämmer i just detta fall, men man ska naturligtvis inte köpa det SVTs medarbetare säger rakt av heller. Det finns flera anledningar till detta.

Dels kan journalister utelämna information, så att läsare får en bristfällig helhetsbild. Poängen med det är att man vill presentera ett noga utformat budskap till läsaren för att påverka honom att tycka på ett visst sätt. Dels kan SVT intervjua ”mannen på gatan”, fast det i själva verket är ett planerat möte med en människa som på något sätt är aktiv i en vänsterrörelse. Poängen med det är att normalisera vänsterideal. Dels kan man ha vinklade utgångspunkter, som man alltid har i feministfrågan. Där utgår man alltid från jämställdhet baserad på lika resultat, och aldrig från jämställdhet baserad på lika förutsättningar. Poängen med detta är att normalisera en viss definition.

Jag skulle kunna fortsätta ett bra tag till, men du förstår säkert grundpoängen.

Nygren fortsätter med att säga att det är viktigt att en källa kan bekräftas av en oberoende part. Som exempel tar han upp en sak USA sagt, och som sedan bekräftats av Ryssland. Då är det mer tillförlitligt, eftersom båda sidor säger samma sak. En väldigt bra poäng som du kan applicera när du läser medier – läs alltid samma nyhet hos en traditionell media och en ”alternativ” media om möjligt.

Sedan avslutas intervjun med några riktiga visdomsord:

Vem ska man tro på då?

– Man ska inte tro på någon. Man ska lyssna, ta in de olika sidorna och sen göra en bedömning utifrån olika faktorer.

Kom ihåg att detta gäller allting, och inte bara det pågående informationskriget mellan USA och Ryssland. Du ska inte blint tro på det jag skriver heller, utan alltid tänka kritiskt.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/professorn-information-har-blivit-viktigare-an-viktigare-an-vapen

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.