Kartläggning av SVTs rapportering kring Greta Thunberg – november 2020

Antal artiklar som fokuserar på Greta Thunberg: 2
Positiva: 1 (50 %)
Neutrala: 1 (50 %)
Negativa: 0 (0 %)

Antal artiklar som nämner Greta Thunberg: 0
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 0 (0 %)
Negativa: 0 (0 %)

1 november 2020

2 november 2020

3 november 2020

4 november 2020

5 november 2020

6 november 2020

7 november 2020

8 november 2020

9 november 2020

10 november 2020

11 november 2020

12 november 2020

13 november 2020

14 november 2020

15 november 2020

16 november 2020

17 november 2020

18 november 2020

Positiv artikel som fokuserar på Greta Thunberg. Den är positiv, för även om recensenten kritiserar själva filmen i slutet av recensionen, framhålls endast positiva aspekter om Thunberg själv.
https://www.svt.se/kultur/film/filmrecension-greta

19 november 2020

20 november 2020

Neutral artikel som fokuserar på Greta Thunberg. Den är neutral då dokumentärens regissör bara pratar om Thunbergs relation till sin pappa.
https://www.svt.se/kultur/regissoren-om-greta-thunbergs-relation-till-sin-pappa

21 november 2020

22 november 2020

23 november 2020

24 november 2020

25 november 2020

26 november 2020

27 november 2020

28 november 2020

29 november 2020

30 november 2020

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

Tillbaka till kartläggningens startsida
mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
juli 2020
augusti 2020
september 2020
oktober 2020
december 2020
januari 2021
februari 2021