SVT och Trump

Kartläggning av SVTs rapportering kring Donald Trump

I den här artikeln granskar jag hur SVT hanterar rapporteringen kring USAs president Donald Trump genom att ta reda på hur många positiva, neutrala samt negativa artiklar de skriver om honom varje dag. Anledningen att jag startade kartläggningen var för att jag upplevde att SVT skrev väldigt mycket negativt om Trump, och jag ville ta reda på hur det verkligen låg till. Jag har bara inkluderat artiklar som publicerats på svt.se (inte i SR, SVT Play eller på public service andra plattformar). Perioden är från 5 november 2018 till 4 november 2019.

Så här hittar jag alla Trump-relaterade artiklar hos SVT

Jag använder mig av två metoder varje dag för att hitta artiklarna, då SVT saknar sökfunktion på sin sajt:

  • Jag söker på ”svt trump” på Google, och endast på det datum som är aktuellt för tillfället
  • Jag går igenom SVT Nyheters utrikesnyheter på deras sajt, då Google ibland missar artiklar

Artikeln måste ha tydligt fokus på Trump

Endast artiklar som fokuserar på Trump har valts ut. Det innebär att många artiklar som bara nämner hans namn inte representeras i den här kartläggningen. Min definition av fokus är att minst halva artikeln ska handla om Trump, eller att det ska röra sig om en politisk sakfråga som associeras direkt till honom, till exempel muren eller handelsavtalet med Kina (då behöver inte halva artikeln handla om just honom).

Att avgöra vad som är positivt, neutralt och negativt

Jag vill påstå att det är omöjligt att med endast siffror definiera artiklar som neutrala, positiva eller negativa. Att räkna antalet negativa eller positiva ord i en artikel tar ingen hänsyn till sammanhanget och dynamiken i en text. Bedömningen har därför skett subjektivt, och jag länkar till varje artikel så att du som läsare själv kan ta ställning om du håller med om definitionen eller inte. Observera att den korta förklaringen av artikeln som syns i den månatliga kartläggningen inte nödvändigtvis ger en exakt förklaring till vad som är positivt, neutralt eller negativt i själva artikeln (den förklarar istället vad artikeln handlar om).

Bedömningen sker främst på två sätt:

Selektivt urval, det vill säga om SVT har valt att titta närmare på en händelse som framställer Trump i bättre eller sämre dager. Det kan till exempel röra sig om att man bjudit in en person (eller låtit någon komma till tals) som säger positiva eller negativa saker om Trump.

  • Exempel på positivt, selektivt urval: https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/gardell-om-nordea
  • Exempel på negativt, selektivt urval: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/expert-om-usa-s-beslut-att-drar-sig-ur-karnvapenavtalet-inf-det-ar-ett-direkt-hot-mot-europa

Hur själva artikeln är skriven, alltså presentationen av journalisten eller reportern. Presentationen i sig kan ha drag av selektivt urval också, förstås.

  • Exempel på positiv presentation: https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/trump-tror-pa-framgangsrika-samtal (Trumps optimistiska ord framförs utan tillrättalägganden)
  • Exempel på negativ presentation: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-kommentator-murbygge-kravs-for-trump-ska-vinna (Trump får mycket mindre pengar än han begärt, hans rådgivare håller inte med honom och han måste bygga muren för att vinna valet 2020, vilket antyder att han får problem att vinna eftersom han har problem att bygga muren)

RESULTATET (5 november 2018–4 november 2019)

Antal artiklar: 422
Positiva: 32 (7,58 %)
Neutrala: 189 (44,79 %)
Negativa: 201 (47,63 %)


Analyser

Här presenteras analyser från public service medarbetare som fokuserar på Trump under kartläggningsperioden. Det som gör just analyserna intressanta är att journalisterna här ger uttryck för sina personliga åsikter och tolkningar (mer än i de vanliga nyhetsartiklarna). Därmed kan man få en bild av hur folket som arbetar på public service ställer sig till Donald Trump.

Totalt

Antal analyser: 53 (varav 1 krönika)
Positiva: 4 (7,55 %)
Neutrala: 13 (24,53 %)
Negativa: 36 (67,92 %)

Per Andersson

Antal analyser: 1
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 0 (0 %)
Negativa: 1 (100 %)

Carina Bergfeldt

Antal analyser: 24
Positiva: 3 (12,5 %)
Neutrala: 7 (29,17 %)
Negativa: 14 (58,33 %)

Ulrika Bergsten

Antal analyser: 4
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 3 (75 %)
Negativa: 1 (25 %)

Erika Bjerström

Antal analyser: 10
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 0 (0 %)
Negativa: 10 (100 %)

Per Anders Engler

Antal analyser: 1
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 0 (0 %)
Negativa: 1 (100 %)

Tigran Feiler

Antal analyser: 1
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 1 (100 %)
Negativa: 0 (0 %)

Carl Fridh Kleberg

Antal analyser: 1
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 0 (0 %)
Negativa: 1 (100 %)

Knut Kainz Rognerud

Antal analyser: 1
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 0 (0 %)
Negativa: 1 (100 %)

Kristina Lagerström

Antal analyser: 1
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 0 (0 %)
Negativa: 1 (100 %)

Ginna Lindberg

Antal analyser: 1
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 1 (100 %)
Negativa: 0 (0 %)

Alexander Norén

Antal analyser: 2 (varav 1 krönika)
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 1 (50 %)
Negativa: 1 (50 %)

Tomas Thorén

Antal analyser: 3
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 0 (0 %)
Negativa: 3 (100 %)

Fouad Youcefi

Antal analyser: 3
Positiva: 1 (33,33 %)
Neutrala: 0 (0 %)
Negativa: 2 (66,67 %)

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

november 2018
december 2018
januari 2019
februari 2019
mars 2019
april 2019
maj 2019
juni 2019
juli 2019
augusti 2019
september 2019
oktober 2019
november 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.