Kartläggning av SVTs rapportering kring Brexit – november 2020

Antal artiklar som fokuserar på Brexit: 7
Positiva: 1 (14,29 %)
Neutrala: 1 (14,29 %)
Negativa: 5 (71,42 %)

Antal artiklar som nämner Brexit: 7 (varav 1 analys)
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 5 (71,43 %)
Negativa: 2 (28,57 %)

1 november 2020

2 november 2020

Neutral analys av Anna-Maja Persson som nämner Brexit. Den är neutral då den endast beskriver hur Nigel Farage drog sitt strå till stacken för att Storbritannien skulle lämna EU.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-the-comeback-kid-nigel-farage-fokuserar-pa-corona-med-sverige-som-forebild

3 november 2020

4 november 2020

5 november 2020

Neutral artikel som nämner Brexit. Den är neutral eftersom Brexit endast dyker upp som exempel då SVT skriver om BBCs nya, skärpta regler kring opartiskhet.
https://www.svt.se/kultur/svensk-public-service-foljer-inte-efter-bbc-s-skarpta-regler

6 november 2020

7 november 2020

Negativ artikel som nämner Brexit. Den är negativ eftersom det framgår att Centerpartiets Fredrick Federley, som är intervjuobjekt i artikeln, är emot Brexit.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/svt-foljer-med-fredrick-federley-c-med-bakom-kulisserna-i-bryssel

8 november 2020

9 november 2020

10 november 2020

Neutral artikel som nämner Brexit. Den är neutral eftersom Brexit endast utgör källan till en annan ordvits.
https://www.svt.se/kultur/lockdown-ar-arets-ord-enligt-collins-dictionary

11 november 2020

12 november 2020

Neutral artikel som nämner Brexit. Den är neutral då Brexit endast nämns som ett neutralt ämne för Donald Trumps twittrande.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/studie-avslojar-monster-i-trumps-twittrande

13 november 2020

14 november 2020

15 november 2020

16 november 2020

17 november 2020

18 november 2020

19 november 2020

20 november 2020

21 november2020

Positiv artikel som fokuserar på Brexit. Den är positiv eftersom det framgår att Storbritannien drivit igenom ett handelsavtal med Kanada, vilket har att göra med Brexit då landet nu är fritt att skriva egna handelsavtal med andra länder.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/enighet-om-brittisk-kanadensiskt-handelsavtal

22 november 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den tar upp alla potentiella problem som kan drabba svenska företag om Storbritannien lämnar EU utan avtal.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-drabbas-svenska-foretag-av-brexit

23 november 2020

24 november 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den till största del handlar om att London, i och med Brexit, riskerar att förlora sin position som finanscentrum.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexit-hotar-londons-existens-som-europas-finanshuvudstad

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den tar upp att den lilla stadsdelen The City i London hotas av Brexit.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-hotas-den-lilla-stadsdelen-i-london-av-brexit

Negativ artikel som nämner Brexit. Den är negativ då den nämner att Brexit kommer försvåra för vissa svenskar att göra karriär i Londons finansbransch.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-blir-du-framgangsrik-i-finansbranschen

25 november 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den tar upp potentiella hot för Göteborgs hamn efter nyår (i samband med Brexit).
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/goteborgs-hamn-beredda-pa-oroligheter-efter-brexit

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den fokuserar på eventuella problem som ett avtalslöst Brexit skulle innebära.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexit-tiden-snart-ute-for-ett-handelsavtal-mellan-eu-och-storbritannien

26 november 2020

27 november 2020

28 november 2020

29 november 2020

30 november 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom helheten i videon hålls saklig, med kommentarer från både EU och Storbritannien.
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-magasinet-langtidsbudget-brexit-och-polen

Neutral artikel som nämner Brexit. Den är neutral eftersom det bara står att skottarna röstade för att vara kvar i EU 2016 (till skillnad från framför allt England som röstade för att lämna).
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/skotland-kan-krava-ny-folkomrostning-redan-nasta-ar

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

Tillbaka till kartläggningens startsida
januari 2020
februari 2020
mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
juli 2020
augusti 2020
september 2020
oktober 2020
december 2020