Kartläggning av SVTs rapportering kring Brexit – januari 2020

Antal artiklar som fokuserar på Brexit: 16
Positiva: 1 (6,25 %)
Neutrala: 9 (56,25 %)
Negativa: 6 (37,5 %)

Antal artiklar som nämner Brexit: 4 (varav 1 analys)
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 3 (75 %)
Negativa: 1 (25 %)

1 januari 2020

2 januari 2020

3 januari 2020

4 januari 2020

5 januari 2020

6 januari 2020

7 januari 2020

8 januari 2020

9 januari 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom den objektivt berättar vad som har hänt utan att lägga in värderingar eller kommentarer.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/spikat-brexit-ja-i-brittisk-medieskugga

10 januari 2020

11 januari 2020

12 januari 2020

13 januari 2020

Negativ artikel som nämner Brexit. Den är negativ eftersom Brexit nämns i samband med osäkerhet och instabilitet.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ob-instabilitet-och-osakerhet-praglar-varldslaget

14 januari 2020

15 januari 2020

16 januari 2020

17 januari 2020

18 januari 2020

19 januari 2020

20 januari 2020

21 januari 2020

22 januari 2020

Neutral artikel som nämner Brexit. Den är neutral eftersom Brexit nämns utan någon värdeladdning och utan ett positivt eller negativt sammanhang.
https://www.svt.se/kultur/det-skulle-behovas-fler-som-i-ek

23 januari 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom både problem och möjligheter nämns i videon.
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-brexit-sista-striden

24 januari 2020

25 januari 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom den går igenom fakta utan att ta ställning huruvida budgetpåverkan är bra eller dålig.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-paverkas-eu-budgeten-av-brexit

Neutral artikel som nämner Brexit. Den är neutral eftersom den egentligen handlar om huruvida Sveriges avgift till EU ska ökas eller inte, med tanke på att Storbritannien lämnar. Men Brexit i sig nämns inte i vare sig positiva eller negativa ordalag.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-oppnar-for-plastavgift-till-eu

26 januari 2020

27 januari 2020

28 januari 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den tar upp möjliga negativa effekter på Göteborgs hamn, men spekulerar inte i möjliga positiva effekter alls.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fortsatt-oro-i-goteborgs-hamn-infor-oklart-eu-uttrade

29 januari 2020

Positiv artikel som fokuserar på Brexit. Den är positiv eftersom den fokuserar på Nigel Farage och lämnasidans glädje av att lämna EU då EU-parlamentet röstade ja till Storbritanniens Brexit-utträde.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/farage-viftade-farval-till-eu-jag-vet-att-ni-kommer-sakna-oss

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom den presenterar resultatet av EU-parlamentets omröstning utan att vinkla till ena eller andra sidan.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-parlamentet-ja-till-storbritanniens-uttradesavtal

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom två personer, en på varje sida, får komma till tals och ge sina synpunkter på utträdet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brittiska-parlamentariker-om-uttradet

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom den sakligt går igenom vad som gäller under 2020.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-har-hander-pa-stora-brexitdagen-31-januari

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom man använt selektivt urval för att skriva om en negativ händelse: ett Brexitmynt som har ett stavfel på sig.
https://www.svt.se/kultur/brexitmynt-uppror-bor-bojkottas-av-alla-laskunniga

Neutral analys av Christoffer Wendick som nämner Brexit. Den är neutral eftersom den mest fokuserar på Sveriges nya vänner inom EU efter att Storbritannien har lämnat. Analysen handlar inte om något fokus på Brexit i sig, utan fokuset ligger snarare på Sverige.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sverige-forlorar-sin-bastis-har-ar-de-nya-vannerna

30 januari 2020

31 januari 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom den mest på ett objektivt sätt nämner vad som hänt de senaste tre åren.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/nu-lamnar-storbritannien-europeiska-unionen-eu

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den enbart intervjuar britter som vill stanna kvar i EU.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/jag-kan-inte-forsta-att-det-hander

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom det är en guide som objektivt går igenom vad som gäller med exempelvis körkort och pass.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/guide-vad-betyder-brexit-for-svenska-turister

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom två av de tre punkterna som framförs i videon fokuserar på något negativt (vinklad presentation av Brexit-omröstningen av James Savage samt Theresa Mays fiasko som ledde till att det brittiska underhuset inte släppte igenom Brexit).
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tre-viktiga-ogonblick-i-brexit-resan

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom den listar faktorer som är viktiga för Sverige nu när Storbritannien lämnar EU.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tre-viktiga-punkter-for-sverige-i-forhandlingarna-om-ett-handelsavtal-med-storbritannien

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom Cecilia Malmström är den enda som får komma till tals, och hon uttrycker sig negativt om Storbritanniens utträde.
https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/idag-lamnar-storbritannien-eu

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den får det att framstå som att britter flyr till Sverige på grund av Brexit.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tomas-spragg-en-av-rekordmanga-britter-som-vill-bli-svenskar

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

Tillbaka till kartläggningens startsida
februari 2020
mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
juli 2020
augusti 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020
december 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.