Kartläggning av SVTs rapportering kring Brexit – december 2020

Antal artiklar som fokuserar på Brexit: 37 (varav 4 analyser)
Positiva: 5 (13,52 %)
Neutrala: 16 (43,24 %)
Negativa: 16 (43,24 %)

Antal artiklar som nämner Brexit: 7 (varav 2 analyser)
Positiva: 0 (0 %)
Neutrala: 5 (71,43 %)
Negativa: 2 (28,57 %)

1 december 2020

Neutral analys av David Boati som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom det pratas om huruvida ett avtal kan nås, men inte om det är bra eller dåligt.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-nar-dor-hoppet-om-ett-brexitavtal

2 december 2020

3 december 2020

4 december 2020

5 december 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom det står att förhandlingarna för tillfället pausats.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/johnson-och-von-der-leyen-fortsatter-pa-telefon

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral, för även om det skrivs om att det inte finns en lösning i sikte, så nämns det inte som en risk eller något negativt (eller något positivt heller).
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ingen-losning-i-hamn-von-der-leyen-och-johnson-i-telefonsamtal

6 december 2020

Neutral artikel som nämner Brexit. Den är neutral eftersom det visserligen står att det kan bli problem med vaccinleverans om inget avtal sluts, men samtidigt finns en kommentar från den brittiska regeringen om att det inte är någon fara.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/forsta-doserna-pfizer-vaccin-ges-pa-tisdag

7 december 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom merparten av artikeln skildrar EUs perspektiv, och de ser osäkerheten med avtalet som något negativt.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/pausat-brexitsamtal-johnson-till-bryssel

8 december 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom den visserligen skrivs i en positiv anda, men den positiviteten utgår från EUs perspektiv. Storbritanniens Boris Johnson har både förhoppningar och pessimism.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/deluppgorelse-vacker-hopp-i-brexitkamp

9 december 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom den inte tar ställning för någon sida genom att använda värdeladdade ord. Visserligen är rubriken negativ, men inte nödvändigtvis för Brexit som fenomen eftersom alla inte ser ett avtal som något positivt.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/avgorande-pa-gang-om-brexitavtal

10 december 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral då det framgår att EU lägger fram en beredskapsplan för ett avtalslöst Brexit. Visserligen säger statsminister Stefan Löfven att svenska företag ska förbereda sig på det värsta, men det är bara en liten del av artikeln.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-lagger-fram-beredskapsplan-for-brexit

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ då SVT faktiskt ljuger; de skriver i rubriken att Boris Johnson säger att det finns en stor risk att det inte blir något avtal, vilket han inte gör. Istället säger han att finns en ”strong possibility” att det inte blir något avtal. SVT gör alltså om neutrala eller till och med positiva kommentarer från Johnson till något negativt.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-brexit-stor-mojlighet-att-det-inte-blir-nagot-avtal

11 december 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ då man skriver att britterna kommer ”krascha” ur. Det är inte en neutral beskrivning för hur man lämnar en union utan ett avtal, utan ett fult sätt att försöka styra narrativet på.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexitforhandlingarna-allt-mer-lasta-kan-handla-om-ett-forhandlingstrick

Neutral analys av David Boati som nämner Brexit. Den är neutral eftersom det bara framgår att förhandlingarna är låsta.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kompromissernas-koloss-hojer-klimatmalen

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom ungefär hälften av den handlar om Australien som varnar britterna för att nöja sig med WTOs regler kring handeln, istället för ett avtal med EU.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ursula-von-der-leyen-stor-sannolikhet-att-det-inte-blir-nagot-avtal

12 december 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral då den går igenom vad som hänt hittills.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexit-detta-har-hant

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den handlar om kilometerlånga köer mellan Frankrike och Storbritannien på grund av att folk vill hamstra varor inför Brexit.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/britterna-bunkrar-kilometerlanga-koer-vid-gransen

13 december 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom ett utträde utan avtal kallas för att ”krascha ut ur EU”.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ger-besked-om-forhandlingarna-om-brexit

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom den presenterar rådande situation i förhandlingarna utan att ta parti för ena eller andra sidan, och utan att använda värdeladdade ord.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/oacceptabelt-bud-infor-brexit-deadline

Neutral analys av Anna-Maja Persson som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom den visserligen skriver att en hård Brexit drabbar Storbritannien hårdast, men samtidigt lyfter Persson fram självständighetsaspekten också, som är en fördel för Storbritannien vid en hård Brexit.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/allt-handlar-till-syvende-och-sist-om-boris-val

Negativ analys av David Boati som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den får Storbritannien att framstå som förloraren vid en hård Brexit, samt nämner potentiella problem för svenska företag.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-korrenspondent-johnson-underskattade-eu

14 december 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den får ett avtalslöst Brexit att förknippas med problem.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexit-kommer-bli-en-forvirrad-tid-i-borjan-av-aret

15 december 2020

Neutral analys av Erika Bjerström som nämner Brexit. Den är neutral eftersom det står att Storbritannien kan förbjuda bensinmotorn 2030 som ett resultat av att de inte är med i EU och behöver följa deras regler.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-det-aterstar-en-hel-del-att-gora

16 december 2020

17 december 2020

Negativ artikel som nämner Brexit. Den är negativ eftersom man lyfter fram Brexit som en osäkerhetsfaktor för konjunkturen.
https://www.svt.se/nyheter/ki-fortsatt-lagkonjunktur-fram-till-2023

Neutral artikel som nämner Brexit i nyhetsflödet (19:34). Den är neutral eftersom det bara står att Storbritannien blir ett land utanför EU efter årsskiftet.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset

18 december 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom Brexit beskrivs som problem och huvudvärk för företagare.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/brexit-en-huvudvark-for-foretagare

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den tar upp ovissheten för företag som tullar och långa transporttider.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/brexit-sysselsatter-vastsvenska-handelskammaren

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom finansminister Magdalena Andersson säger att ett avtalslöst Brexit slår hårdast mot britterna själva, ett budskap som även texten i artikeln förmedlar.
https://www.svt.se/nyheter/bara-timmar-kvar-av-brexitforhandlingarna

Negativ artikel som nämner Brexit. Den är negativ eftersom man i videon nästan uteslutande tar upp eventuella hot, problem och osäkerheter.
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/budget-brexit-och-klimatet

Neutral artikel som nämner Brexit i nyhetsflödet (20:40). Den är neutral eftersom den bara framför att Frankrikes president Emmanuel Macron kommer fortsätta jobba med bland annat Brexitfrågan, trots att han är smittad av viruset.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset

19 december 2020

20 december 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom det bara framgår att det inte blir något avtal innan nyår.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/eu-topp-inget-brexitavtavtal-innan-nyar

21 december 2020

22 december 2020

23 december 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom Brexit förknippas med oro och problem.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/virusdrabbade-storbritannien-rustar-for-en-hard-brexit

24 december 2020

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom det framgår hur förhandlingarna går.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexitavtal-vantas-under-morgonen

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral då den bara beskriver att ett avtal uppges vara nära.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/kallor-brexitavtal-nara

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral då det står att ett avtal är i hamn, utan att presentera den ena eller andra sidan som vinnare eller förlorare.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ursula-von-der-leyen-haller-presstraff-om-brexit

Positiv artikel som fokuserar på Brexit. Den är positiv eftersom både statsminister Stefan Löfven och EU-minister Hans Dahlgren är nöjda och berömmer avtalet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/stefan-lofven-om-brexitavtalet

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral då det står att ”brexitörer” förväntas granska avtalet väldigt noga.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-s-korrespondent-brexitorerna-kommer-att-luslasa-avtalet

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom både positiva och negativa röster hörs.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/merkel-jublar-men-skottland-vill-fortsatta-vara-medlem-i-eu

Neutral artikel som fokuserar på Brexit. Den är neutral eftersom det kommer både ris och ros från Svenskt näringsliv.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svenskt-naringsliv-en-extra-julklapp-med-bitter-eftersmak

25 december 2020

Positiv artikel som fokuserar på Brexit. Den är positiv då den skriver att avtalet togs emot med glädje av vissa företag i Värmland.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/brexitavtalet-en-lattnad-for-varmlandska-foretag

Positiv artikel som fokuserar på Brexit. Den är positiv då det står att brittiska företag är lättade över avtalet.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/brittiska-foretag-lattade-efter-avtal

26 december 2020

Positiv artikel som fokuserar på Brexit. Den är positiv eftersom endast brittiska röster förs fram, och de lovordar naturligtvis avtalet.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-och-storbritannien-offentliggor-brexitavtal

27 december 2020

28 december 2020

Negativ analys av Anna-Maja Persson som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom hon lyfter fram problem om hur EU kan införa strafftullar om britterna beslutar om villkor som skiljer sig för mycket från EUs (efter sin nyvunna frihet att själva få fatta egna beslut). Men hon skriver ingenting om att det omvända gäller också, eller att Storbritannien kan svara med att öka handeln med andra länder, vilket gör hennes analys ensidig till EUs fördel.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-den-som-langtar-efter-en-brexitfri-tillvaro-blir-besviken

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den lyfter det faktum att det pågår en namninsamling som syftar till att musiker ska kunna röra sig fritt mellan Storbritannien och EU, något som inte är möjligt efter Brexit.
https://www.svt.se/kultur/namninsamling-for-musikers-fria-rorlighet-efter-brexit

29 december 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ då det står att Brexit gör det svårare för engelska fotbollsklubbar att värva spelare utanför Storbritannien.
https://www.svt.se/sport/fotboll/svarare-att-na-premier-league-efter-brexit

30 december 2020

Negativ artikel som fokuserar på Brexit. Den är negativ eftersom den nästan enbart fokuserar på saker som blir sämre (krångligare vid gränsen, roaming-avgifter för mobiler, dyrare att studera med mera). Den tullfria handeln nämns som något positivt, men man tar inte med någonting alls om Storbritanniens nyvunna självbestämmande, vilket gör att artikeln som helhet får en negativ lutning.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexit-detta-sager-avtalet

Positiv artikel som fokuserar på Brexit. Den är positiv eftersom den övervägande tar upp positiva aspekter med avtalet mellan EU och Storbritannien.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/brexitavtalet-signerat-av-eu-flygs-till-london

31 december 2020

Ta del av kartläggningen

Här nedan finner du länkar till respektive månad under hela året som kartläggningen pågått.

Tillbaka till kartläggningens startsida
januari 2020
februari 2020
mars 2020
april 2020
maj 2020
juni 2020
juli 2020
augusti 2020
september 2020
oktober 2020
november 2020