Känsloladdat snyftreportage om utvisning

Av | april 3, 2019

Sådana här artiklar dyker upp då och då. Journalisterna tar tydlig ställning för en person som ska utvisas enligt Migrationsverket. Syftet med artiklarna är att skapa opinion, att få folk att börja prata om händelsen. Det i sin tur kan sätta tryck på både Migrationsverket och politikerna. Det händer att beslut ändras och att personer får stanna i Sverige tack vare att deras fall uppmärksammats i media.

Hela dagens artikel är känslodriven med beskrivningar om tårar som rinner för att läsaren ska få sympatier för personen som ska utvisas. Anledningen till utvisningen är att Migrationsverket inte tror på personens berättelse. Fakta är alltså att ord står mot ord. Men eftersom det är Migrationsverket som fattar beslutet är det även de som bestämmer.

Jag kan också ifrågasätta varför SVT väljer att ta upp ett enskilt ärende på det här sättet, istället för att fokusera på helheten. Det gör man visserligen delvis i artikeln där man presenterar data på hur många som beviljas prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen (högsta instans). Man tar även upp vad som krävs för att ett sådant tillstånd ska beviljas. Men varför fokusera på en utvald person när mängder av människor söker asyl i Sverige?

Det råder ingen tvekan om att SVT tar tydlig ställning för personen som ska bli utvisad. Hon får nämligen inte en enda kritisk fråga om sin berättelse, utan det är endast Migrationsverket som får en kritiskt ställd fråga.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/18-ariga-simin-fick-nej-ska-utvisas-till-afghanistan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.