Jodå, traditionell media kan visst skriva kritiskt om invandringens effekter

Av | oktober 21, 2020

Det händer inte lika ofta som i ”alternativ” media, men visst finns det tillfällen då även traditionell media visar siffror och fakta som inte är särskilt smickrande för invandringens konsekvenser. Se bara artikeln från TT som publicerats i Expressen.

Vad är problemet?

Bland den konservativa högern finns ofta en uppfattning om att traditionell media mörkar fakta och siffror som kan vara till nackdel för invandringen. Och även om det definitivt finns exempel på när traditionell media undvikit att ta upp negativt laddade nyheter, så vill jag påstå att en del högerkonservativa inte vill se (ser mellan fingrarna) när traditionell media faktiskt publicerar negativ statistik.

Vad skulle gjorts bättre?

I det här fallet vill jag se ”alternativ” media publicera siffror och statistik som visar positiva sidor av invandringen också. Det finns naturligtvis fortfarande en skarp skiljelinje mellan traditionell och ”alternativ” media i hur man väljer att rapportera om invandringens effekter, där traditionell media tenderar att skönmåla medan ”alternativ” media tenderar att demonisera. Men jag tycker ändå att traditionell media är duktigare på att visa negativa aspekter, än vad ”alternativ” media är på att visa positiva. Här måste ”alternativ” media börja publicera en rättvisare helhetsbild, som inte bara fokuserar på det negativa.

Vad kan du som medborgare göra?

Se inte mellan fingrarna när traditionell media faktiskt skriver kritiska artiklar om invandringens konsekvenser. Och kom ihåg att verkligheten och sanningen är både positiv och negativ, inte 100 procent negativ som ”alternativ” media ofta framställer den när det gäller detta ämne.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/manga-flyktingar-som-kom-2015-saknar-jobb/

Kategori: TT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.