Jämställdhetsfrågan är kanske den tydligaste vad gäller SVTs vänstervridning

Av | april 20, 2021

Definitionen av jämställdhet har jag tagit upp här många gånger, men eftersom SVT gång på gång fortsätter med en helt ensidig definition kommer jag fortsätta ta upp detta ämne. Den här gången har TCO, som samlar ett antal fack under sig, kommit med en jämställdhetsrapport om mamma- och pappamånader.

Vad är problemet?

Allting fokuserar som vanligt på en jämställdhetsdefinition som baseras på lika resultat och inte lika villkor. Man vill helt enkelt inte acceptera att folk kan vara olika bra, olika vackra, olika rika och så vidare (typiskt vänstern). Istället ska resultatet tvunget vara lika, och när folk presterar eller väljer olika så börjar kvoteringen och tvångsmetoderna (eller debatten om dem).

Dessutom ska man komma ihåg att TCO är en sådan där organisation som är ”partipolitiskt fristående”, men som samtidigt särbehandlar Sverigedemokraterna negativt. Vänsterpartiet, som ofta brukar ses som Sverigedemokraternas motsats, har man däremot inga problem med.

Vad skulle gjorts bättre?

Istället för att ensidigt driva tesen att ju mer resultatbaserad jämställdhet vi har vad gäller mamma- och pappa-ledighet, desto bättre, borde SVT bredda sitt perspektiv och ifrågasätta om det inte också är viktigt att föräldrar får plocka ut ledigheten som de vill. Vem säger till exempel att alla familjer vill dela lika? Detta perspektiv saknas helt hos SVT (som vanligt, tyvärr).

Fundera på följande

Hur påverkad blir din uppfattning om vad jämställdhet är efter att du läst hos SVT? Finns det något annat område där SVTs vänstervridning är tydligare än jämställdhetsfrågan?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tco-tar-6-7-ar-att-ta-igen-lonegapet-som-uppstar-under-foraldraledigheten
Källa: https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/pappor-tar-ut-tre-av-tio-foraldradagar-langt-till-jamstalldhet
Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/jamstalldheten-bland-foraldrar-i-sormland

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.