Inte seriöst att presentera prognoser för 30 år framåt i tiden som fakta

Av | januari 30, 2020

Expressen presenterar en prognos om hur varmt Stockholm är år 2050 utan klimatåtgärder.

Vad är problemet?

Det finns två olika sorters långtidsprognoser som sticker ut i media. Bland ”alternativ” media handlar det oftast om hur lång tid det kommer dröja innan svenskarna är i minoritet (i förhållande till invandrare), och i traditionell media brukar man presentera hur mycket varmare en viss plats blir om några decennier. Problemet med båda prognoser är att det inte går att se in i framtiden, framför allt på grund av att för många faktorer spelar in. Om du tänker efter kan väderleksrapporterna sällan ens förutspå vädret två veckor fram.

Expressen skriver inte ens att Stockholm ”kan” vara så varmt om 30 år, de skriver ”Utan klimatåtgärder kommer årsmedeltemperaturen i Stockholm vara tre grader varmare år 2050 jämfört med sent 1900-tal, visar en ny sammanställning.” Skillnaden är alltså att man skriver att det KOMMER bli så här, inte att det KAN bli så här.

Vad skulle gjorts bättre?

Presentera sammanställningar, rapporter och framtidsforskning som teorier, inte som fakta. Forskning handlar oftast inte om exakt fakta, utan om sannolikhet, just på grund av att det är praktiskt omöjligt att ta hänsyn till alla faktorer som spelar in i verkligheten. Naturligtvis är det inget fel på att presentera den här typen av material, men sättet Expressen gör det på är oärligt.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/klimat/prognosen-sa-varmt-ar-stockholm-ar-2050/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.