Inte ett ord om Kinas roll när Expressen rapporterar om Parisavtalet

Av | december 12, 2020

Fem år har gått sedan Parisavtalet introducerades. Det faktiska resultatet är dock att utsläppen ökat.

Vad är problemet?

Kina ensamt släpper ut lika mycket som Europa och USA gör tillsammans. Enligt Parisavtalet (eller snarare Kinas åtagande enligt avtalet) behöver Kina inte heller göra några nettominskningar av sina utsläpp förrän 2030 då landet hävdar att utsläppen blir som högst för att sedan sjunka. Detta till skillnad från västländer som enligt avtalet har lovat att agera snabbare. Alla länder har alltså inte gett lika ambitiösa löften, och dessutom är det så att många länder är helt beroende av enorma ekonomiska bidrag för att ställa om.

Parisavtalet handlar lika mycket om ekonomisk omfördelningspolitik på global skala, som om klimatet.

Hur mycket av ökningen som är Kinas förtjänst framgår inte, och Expressen nämner inte ens Kina i det här sammanhanget. Det är väldigt märkligt med tanke på hur stor roll de spelar för just utsläppen samt hur låg ambitionsnivå de har jämfört med många länder i Europa.

Vad skulle gjorts bättre?

Expressen borde i detta sammanhang berätta att Kina är den överlägset största utsläpparen, och att det såklart påverkat ökningen de senaste fem åren. Det är relevant information som nu helt ignoreras.

Vad kan du som medborgare göra?

Parisavtalet handlar om olika länders åtaganden. Olika länder har satt olika mål, så det är inte så att alla spelar efter samma regler. Tyvärr är rapporteringen om Parisavtalet undermålig i svensk media, då de sällan ens nämner grundläggande saker som detta. Istället är det mycket som handlar om Sveriges åtaganden, trots att oavsett vad vi gör så kommer det i princip inte ha någon inverkan på klimatet överhuvudtaget.

Kom ihåg det nästa gång media pratar om högre temperaturer. Det beror inte på att Sverige har misslyckats, utan på mycket större länder som spelar en betydligt större roll än vad vi gör.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/klimat/parisavtalet-firar-fem-sa-har-det-gatt-hittills/
Källa: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-11/tca-ttb110119.php

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.