Inte ett ord om kärnkraft när SVT ska förklara elpriserna

Av | juli 26, 2022

Så var vi där igen. Varningsflaggor höjs för att elen kan bli ännu dyrare än förra vintern, men trots att orsakerna är fler till antalet nämns bara en av SVT.

Vad är problemet?

Att minskade gasleveranser från Ryssland påverkar är självklart, då Europas elmarknad är sammankopplad. Men faktum kvarstår att priserna definitivt hade blivit lägre om Sverige inte avvecklat hälften av alla kärnreaktorer i förtid.

Vi såg de extrema priserna ganska tidigt i höstas, långt innan det blev en Ukrainakris, säger Lena Berglund på Eon:s pressjour.

Enligt Lena Berglund kommer de plötsliga prisförändringarna bestå. Hur stora de blir beror på väder, vind och Rysslands gasexporter till Europa.

Ja, det beror på väder och vind eftersom vindkraften inte ger någon el när det inte blåser (vilket det inte gör lika mycket under vintern då luften är kallare och torrare). Kärnkraften däremot ger alltid el oavsett väder, året om. Det hade väl varit på sin plats att nämna avvecklingen av kärnkraften som en anledning till att de svenska elpriserna riskerar att stiga så mycket. Men kärnkraften nämns inte överhuvudtaget.

Vad skulle gjorts bättre?

Det här är ett ständigt återkommande tema, men SVT borde bli bättre på att ge en bättre helhetsbild. Inte bara fokusera på Ryssland, utan på fler faktorer som har betydelse för priserna.

Fundera på följande

Så här säger en representant från Vattenfall i artikeln:

I Sverige har vi en prisskillnad beroende på överföringskapacitet, i syd följer man priserna på kontinenten mer än vad man gör i norr.

Det vill säga, i syd är man mer beroende av Europas elpriser, eftersom man till skillnad från i norr inte kan producera så mycket el man behöver. De nedstängda kärnkraftverken låg i söder av en anledning, nämligen att det var där elen behövdes som mest. Men inte heller Vattenfall nämner kärnkraften något. Vi vet också att just statliga Vattenfall fick delar av sin styrelse utbytt av regeringen. Varför är inte SVT på regeringen om detta? Det kan man fundera på.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tre-elbolag-lar-bli-dyrare-an-under-forra-vintern
Källa: https://www.svt.se/nyheter/elpriset-kan-stiga-sa-kan-du-tanka-i-ditt-val-av-avtal

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.