Ingen traditionell media verkar ifrågasätta påtvingad jämställdhet

Av | maj 30, 2023

Dagens artikel hos Expressen är ett bra exempel på hur journalisternas utgångspunkter gör att halva befolkningen inte känner igen sig.

Vad är problemet?

Fackföreningsrörelsen TCO har kommit med en ny rapport som visar att det kommer ta 70 år innan föräldradagarna delas lika mellan män och kvinnor. Och redan inledningsvis ligger problemet i att utgångspunkten är att män och kvinnor tvunget ska dela lika. Vem säger det? Borde inte medias utgångspunkt vara att representera båda läger, istället för att som nu direkt välja sida och låtsas som att andra åsikter inte existerar?

Vad skulle gjorts bättre?

Utgå inte från ett av två perspektiv, utan inkludera båda.

Fundera på följande

Media pratar gärna om hur orättvist det är att kvinnors pensioner blir lägre än mäns på grund av att de tar mer ansvar för barnen, men hur ofta ser du media prata om hur orättvist det är att det ofta är kvinnorna som får vårdnaden om barnen när par skiljer sig? Har du sett någon traditionell media som överhuvudtaget ifrågasätter huruvida allting måste delas lika eller inte?

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/rapport-70-ar-innan-foraldradagarna-delas-lika/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.