Idiotiskt test då SVT ska visa skillnad på 30 och 50 km/tim

Av | augusti 28, 2023

SVT publicerar en artikel där en bil åker i 30, 50 respektive 70 km/tim förbi en docka.

Vad är problemet?

Syftet med artikeln är att visa hur högre hastigheter än 30 km/tim dödar. Men testet är idiotiskt då barn inte ligger stilla på vägen då bilarna kommer. Sikten påverkar minst lika mycket som hastigheten, vilket inte artikeln nämner alls.

En bilist ser klart och tydligt om ett barn kommer utspringandes, såvida inte sikten är skymd av buskar eller liknande.

Vad skulle gjorts bättre?

Ska man presentera ett sådant här test bör det vara någorlunda realistiskt så att det ger en rättvisande bild. Det här testet hade fungerat bra för att mäta bromssträckan.

Fundera på följande

Vilka faktorer spelar roll vid trafikolyckor nära skolor? Bilens hastighet, förarens uppmärksamhet, barnens agerande och skyltar/trafikljus. Precis, inte bara hastigheten alltså.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/hastighet-pa-liv-eller-dod-sa-stor-ar-skillnaden-mellan-30-och-50-kmh–ij0prl

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.