Identitetspolitiken och feminismen fortsätter härja på svt.se

Av | oktober 11, 2021

SVT publicerar en artikel om varför tech-branschen fortfarande har så många bolag grundade av män istället för kvinnor.

Vad är problemet?

Jag vill nog påstå att det område där man tydligast (överlägset tydligast, faktiskt) märker att SVT är vinklade, är feminism och jämställdhet. Precis som i dagens artikel utgår man alltid från att ojämlika branscher per automatik skulle vara något negativt. Just idag pratar man om hur investerare måste satsa på fler kvinnor i tech-branschen, så att bolag som är grundade av kvinnor får ta del av fler investeringsmiljarder.

Det står att det finns forskning som visar att män och kvinnor får olika frågor när de presenterar sina idéer för investerare. Det är naturligtvis en viktig poäng att lyfta upp och debattera att det förekommer särbehandling, men man nämner inte annan forskning som i sammanhanget är relevant – till exempel att män är mer risktagande än kvinnor. Överlag vad gäller SVTs rapportering om feminism hänvisar man extremt sällan till biologiska skillnader mellan könen.

Det man istället nästan uteslutande pratar om är könsnormer och faktorer där omställning av hela samhället kan göra skillnad. Det vill säga, man är övertygad om att kvinnor och män kan formas av samhällsnormer för att bli likadana. Biologiska skillnader vill man inte veta av eftersom de innebär att män och kvinnor aldrig kommer bli lika bra på allting.

I artikeln fokuseras det på en mångfald av kön och etnicitet (vänsterns utgångspunkt inom ämnet) bland tech-bolag, men inte ett ord nämns om mångfald av typ av produkter eller innehåll (högerns utgångspunkt i samma ämne). Och det är så här det brukar se ut på svt.se. Man utgår från vänsterfeministernas perspektiv, istället för att vara neutrala.

Vad skulle gjorts bättre?

Prata för all del om forskning, men inte på det här ensidiga sättet. Lyft fram fler perspektiv än de feministiska. Utgå inte från vare sig feministiska eller antifeministiska perspektiv, utan ha en öppen debatt med ifrågasättande åt båda hållen.

Fundera på följande

Hur rädda är investerare och tech-bolag för hur de porträtteras i media? Hur stor makt ger detta media över de faktiska besluten som tas av bolagen?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/darfor-ar-techbranschen-sa-ojamlik

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.