Hur många uppmärksammar Förintelsen kontra Japan och Stalins offer?

Av | januari 23, 2020

SVT uppmärksammar en 3D-utställning som återger berättelser från överlevare som klarade sig undan Hitler-Tyskland.

Vad är problemet?

Den här artikeln är ingen isolerad händelse, utan media överlag uppmärksammar relativt ofta Förintelsen och dess offer. Det i sig är vare sig konstigt eller dåligt på något sätt. Vad som däremot är dåligt är att andra grupper, som led ännu mer än judarna under andra världskriget, i princip aldrig nämns. Hur många medier uppmärksammar alla kineser och koreaner som blev behandlade som djur av de japanska imperialisterna? Japans krigsbrott uppmärksammas inte alls lika mycket som Tysklands, trots att det Japan gjorde var värre om man ser till antalet döda samt hur man behandlade vad man ansåg vara mindre värda människor (man utförde bland annat biologiska experiment på levande kineser).

Stalin tog kål på miljoner ryska bönder under kollektivismen (en extrem form av beskattning) då man stal allt bönderna ägde, vilket gjorde att de svalt. Han ägnade sig även åt mängder med avrättningar. Hur många medier uppmärksammar de ryska offren kontinuerligt? Varför är det nästan uteslutande judarna som uppmärksammas på det här sättet?

Vad skulle gjorts bättre?

Public service (och andra medier) borde vidga sin vyer och inte se judarna som de enda offren under andra världskriget. De borde skildra Sovjetunionens kommunism och Japans dåvarande imperialism på samma sätt som de skildrar Tysklands dåvarande nazism.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/overlevande-berattar-sina-vittnesmal-i-speaking-memories

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.