Hur långt ska det gå innan SVT klassas som en klimatsekt?

Av | april 28, 2023

SVT skriver en artikel om hur allt fler vuxna blir intresserade av självhushåll, alltså då man skapar allting från grunden med hjälp av resurser som finns i naturen.

Vad är problemet?

En sekt är en ideologiskt isolerad grupp, som ofta använder sig av hjärntvätt för att få sina medlemmar att rätta sig i ledet. Jag säger inte att SVT är en klimatsekt idag, men frågan är hur mycket mer som krävs för att de ska klassas som en. Ingen annan svensk media är ens i närheten av antal artiklar som har med klimat och miljö att göra. Ingen annan svensk media håller konstant på att publicera artiklar som handlar om folk som avsäger sig den moderna livsstilen och därmed drastiskt ändrar sina beteenden och vanor.

Likheten med en sekt är den totala hjärntvätten där exakt samma budskap pumpas ut vecka efter vecka, månad efter månad. Kritiska röster har ingen plats. Målet är att alla ska tycka likadant. Att åsikterna, värderingarna och tankarna ska normaliseras.

Det här är långt ifrån den första artikeln som SVT skrivit på ämnet. De har under lång tid lyft fram människor som valt att leva utan rinnande vatten och/eller el, eller som på olika sätt avsagt sig den moderna livsstilen.

Vad skulle gjorts bättre?

Absolut att man kan rapportera om folk med annorlunda livsstilar, men då bör man som opartisk media också granska och kritisera lika mycket som man lyfter fram och romantiserar. Det SVT gör idag är att försköna beteendeförändringar och vanor som leder till mindre utsläpp av koldioxid. De vill aktivt använda sin makt (de har massor av tittare och läsare varje dag) för att styra vad folk ska tycka och tänka när det gäller klimat och miljö. De försöker använda sig av grupptryck och långsiktiga normaliseringsprocesser för att lyckas med detta.

Fundera på följande

Det är inte särskilt svårt att se var olika medier står någonstans ideologiskt. Det selektiva urvalet (alltså att journalister ofta skriver om ämnen de själva är intresserade av) är ofta tydligt. Frågeställningar, brist på granskande/kritik samt ingångsvinklar (vad journalister utgår ifrån innan de börjar skriva) är några exempel på hur du kan lägga märke till vilka som står var.

Källa: https://www.svt.se/kultur/ny-rapport-allt-fler-vuxna-vill-lasa-om-djur-och-natur

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.