Hur kan media hitta balansen i rapporteringen kring invandrares våld?

Av | juni 12, 2022

Ukrainska flyktingbarn attackerades av ett arabgäng i Ronneby. Det är inte särskilt svårt att räkna ut vilka som väljer att skriva om det, och vilka som väljer att inte göra det.

Vad är problemet?

”Alternativ” media har naturligtvis skrivit om detta. Deras narrativ går ut på att beskriva Sverige på ett så negativt sätt som möjligt, för att få folk att reagera politiskt. Traditionell media å sin sida skriver inte om det alls, och även om de hade gjort det hade de troligtvis inte skrivit om att det rörde sig om arabgäng, utan snarare ”ungdomsgäng”.

Ser man till helheten har båda sidor en skev bild av verkligheten. ”Alternativ” media fokuserar bara på allt det negativa, och traditionell media gör sitt bästa för att dölja vilka det är som oftast ligger bakom gängattacker.

Vad skulle gjorts bättre?

”Alternativ” media måste sluta att bara skriva negativt om invandringen. Jag kan förstå att de ser det som sin roll att plocka upp det som traditionell media inte vill skriva om, men det blir ändå för ensidigt. En ensidig rapportering är aldrig trovärdig. Och traditionell media måste sluta med beröringsskräcken och kalla gängen för vad de faktiskt är. Man ska inte undvika sanningen på grund av konsekvensanalys (”svenskarna kanske börjar tycka illa om invandrare om vi hela tiden skriver invandrargäng”) eller av ideologiska skäl.

Fundera på följande

Om media hade rapporterat på ett balanserat sätt hade vi förmodligen haft mindre polarisering idag. Att dölja obekväm fakta och att bara rapportera om det man vill att läsaren ska se är inte bra journalistik.

Källa: https://nyheteridag.se/ukrainska-flyktingbarn-misshandlades-av-arabgang-skrek-att-vi-skulle-aka-hem/
Källa: https://samnytt.se/arabiskt-gang-misshandlade-ukrainska-flyktingbarn-med-balte/
Källa: https://www.friatider.se/ukrainska-flyktingbarn-piskades-av-araber

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.