HBTQ är ett ämne där man märker att SVT är partiska

Av | oktober 4, 2020

Män som klär ut sig till kvinnor läser sagor för barn, delvis med syftet att få barnen att upptäcka att det finns olika sorters människor (det vill säga de som klär ut sig till motsatta könet).

Vad är problemet?

När det gäller HBTQ-frågan finns det ett narrativ som SVT ständigt driver, istället för att vara öppna och utgå från olika perspektiv. Ett sådant narrativ är att kön är en social konstruktion. I den här artikeln för SVT fram att barn lär sig könsroller tidigt, men man nämner ingenting om biologins roll. Ett annat budskap i artikeln är att barn måste få tolka själva, men får de verkligen det? Det framgår inte i artikeln.

Vad säger artisterna i artikeln till exempel om ett barn säger att den utklädda mannen ser ut som en löjlig pajas? Blir de tillrättavisade eller accepterade för sin tolkning och sin åsikt? Nu spekulerar jag, men om barnen blir tillrättavisade med ”så får man inte tycka” så får de ju inte tolka själva. Då handlar det istället om indoktrinering, det vill säga man vill få barn att tycka på ett visst sätt, och växa upp med specifika värderingar.

Själva artikeln i sig, isolerad, är inget jätteproblem, men den är en i raden av artiklar under många år som hela tiden driver samma budskap.

Vad skulle gjorts bättre?

Man kan alltid diskutera hur stor roll social påverkan respektive biologi har för små pojkar och flickor. SVT borde ha lyft in biologiaspekten i artikeln, istället för att (som de brukar göra) ensidigt lägga allt fokus på att kön är en social konstruktion. Denna syn kan också kopplas samman med SVTs ovilja då de vägrade ta in den norska dokumentären Hjernevask från 2010, som just visade på biologins betydelse, genom att nyfödda pojkar och flickor, som inte hunnit påverkas av samhällsnormer, valde olika leksaker (flickor valde i större utsträckning leksaker med ansikten). SVT borde uppmuntra den öppna diskussionen om ämnet, inte ständigt normalisera den ena sidan.

I artikeln borde man dessutom ha frågat artisten Henrik Johansson vad som händer om barnen ifrågasätter de budskap som Johansson för ut.

Vad kan du som medborgare göra?

Kom ihåg att SVT rapporterar vinklat när det gäller HBTQ-frågan. Man lyfter aldrig eller sällan fram konservativa perspektiv (biologins betydelse för könsskillnader) på ett neutralt sätt, utan utgår från den liberala linjen vad gäller frågeställning och vinkling.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/dragqueens-och-barn-ar-en-toppenkombination

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.