Har SVT kollat sig själva i spegeln när de kommenterar MPRTs nya krav?

Av | februari 22, 2021

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har presenterat nya riktlinjer för aktörer som vill söka det statliga mediestödet. Dessa riktlinjer har alltså ännu inte trätt i kraft. Det står bland annat:

Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.

Per Andersson på SVT Kultur kommenterar detta.

Vad är problemet?

Andersson skriver:

Vetenskapliga försanthållanden debatteras flitigt i debatten – inte minst inom vetenskaperna själva, men också i traditionella nyhetsmedier. Och att ifrågasätta etablerad kunskap är närmast en kärnverksamhet för journalistiken.

När var det senaste gången du såg SVT bjuda in Lars Bern, Elsa Widding eller någon annan sakkunnig med avvikande åsikter i klimatfrågan, för att debattera med forskare som håller sig till FN-organet IPCCs linje? Jag såg Elsa Widding få ett debattinlägg publicerat för två år sedan (länkar till det här nedanför), men ingenting sedan dess. När såg du senast SVT ifrågasätta feminismen och genusvetenskapen på ett kritiskt granskande sätt? Anderssons ord klingar lite falskt när man jämför dem med vad SVT faktiskt publicerar.

Vad skulle gjorts bättre?

Skriv inte att traditionella medier ifrågasätter etablerad kunskap och debatterar vetenskaplig konsensus när man i princip inte gör det alls inom vissa, ideologiskt laddade ämnen.

Fundera på följande

Varför får vi aldrig se en klimatdebatt mellan Johan Rockström och Lars Bern? Varför definierar SVT alltid jämställdhet mellan könen baserat på lika resultat istället för på lika förutsättningar?

Källa: https://www.svt.se/kultur/myndighetens-innehallskrav-skapar-ny-mediepolitik
Källa: https://www.svt.se/opinion/i-tider-av-klimatlarm-hall-fast-vid-vetenskapen

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.