Global klimaträttvisa = global socialism om man läser mellan raderna hos SVT

Av | oktober 30, 2021

SVT laddar upp inför G20-mötet i Italien (G20 är en samling av världens 20 största ekonomier). SVTs Europakorrespondent David Boati lyfter fram begreppet klimaträttvisa som ett nyckelord.

Vad är problemet?

Begreppet global klimaträttvisa är problematiskt eftersom ”rättvisa” är ett så subjektivt ord. Det vill säga, fråga tio personer vad som är rättvisa, så kommer du få tio olika svar. Att SVT slår fast att klimaträttvisa är att världens rikaste länder tillsammans ska skänka 100 miljarder dollar per år till de fattiga utvecklingsländerna, det är att ta ställning för en viss definition.

Vad skulle gjorts bättre?

Klimatfrågan hos SVT är i ett skriande behov av fler perspektiv, infallsvinklar och åsikter. Är det rättvist att de rikaste länderna ska ge 100 miljarder dollar per åt till de fattigaste? Eller är rättvisa att fattiga länder får lida eftersom de misskött sina ekonomier och samhällen under lång tid? Den typen av debatter borde man lyfta fram istället för att på förhand bestämma vad som är rätt och riktigt.

Fundera på följande

Vad är klimaträttvisa för dig? Är det socialism, där man strävar efter att alla ska ha det lika bra? Eller är det kapitalism, där folk och länder får ett så bra liv som de själva gör det till?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tre-huvudfragor-pa-g20-motet
Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/de-20-storsta-star-for-80-procent-av-utslappen

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.