Ful rubriksättning av Aftonbladet angående Ebba Busch husaffär

Av | mars 30, 2021

Aftonbladet döper sin rubrik till ”Nya Esbjörn-vittnet: Han var gråtfärdig”.

Vad är problemet?

Det råder ingen tvekan om vad rubrikvalet syftar till. Aftonbladet vill att folk ska få sympatier för Esbjörn Bolin (som Busch köpte fastigheten av). Man ska inte underskatta rubrikens innebörd, då många aldrig klickar på själva artikeln, utan endast läser rubriken och bildar sig en uppfattning utifrån den. Problemet med rubriken är att den är menad att spela på folks känslor, snarare än att på ett sakligt sätt reflektera artikelns innehåll. Den tar ställning genom att göra Esbjörn till offret.

Vad skulle gjorts bättre?

En mindre känslosam och sakligare rubrik hade varit på sin plats här.

Fundera på följande

På vilket sätt spelar dina känslor roll när du ska bilda dig en uppfattning om en nyhetshändelse? Hur kan media påverka dig dit de vill ha dig med hjälp av känsloanspelningar?

Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7KvJVo/nya-esbjorn-vittnet-han-var-gratfardig

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.