Fria Tider ser det de vill se

Av | juli 14, 2019

Man kan ha många synpunkter på klimatforskningen, FN-organet IPCCs klimatmodeller och den konsensus som råder i forskarvärlden. Men kollar man runt i svensk media idag är det tydligt att samtliga endast ser det de vill se. Public service rapporterar ständigt om hysterin och när det är perfekt lagom väder i Sverige letar man runt i Europa tills man hittar extremväder så man kan hålla i sitt narrativ.

Som motsats finns Fria Tider som ständigt publicerar artiklar som är skeptiska till klimatförändringarna. Det är välkänt hur mycket forskning det finns som visar att det är människan som ligger bakom den ökade mängden koldioxid, och att den i sin tur leder till klimatförändringar. Men vad gör Fria Tider? Ja, inte rapporterar de om den stora majoriteten forskarartiklar, istället körsbärsplockar de artiklar från forskare som har andra teorier.

Idag publicerar de en artikel om två finska forskare som har kommit fram till att det är låga molnformationer som styr de globala temperaturerna. Poängen är alltså inte vilken teori som är sann, utan det selektiva urval Fria Tider ägnar sig åt. Kollar man sedan på alla relaterade klimatartiklar Fria Tider har kan man se en röd tråd som löper genom allting.

Just klimatdebatten är ett bra exempel på hur svensk media arbetar. Det är väldigt få, om ens någon, som rapporterar från båda sidor. Istället blir det ensidig propaganda, och det gäller alltså både traditionell media och ”alternativ”media. Public service rapporterar sällan om forskare som är skeptiska till IPCCs klimatmodell, och Fria Tider rapporterar sällan om forskning som stöder modellen.

Källa: https://www.friatider.se/finska-forskare-m-nniskan-p-verkar-inte-klimatet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.