Fria Tider feltolkar studie

Av | juli 3, 2019

När det gäller forskning ska man vara väldigt försiktig med tolkningen, eftersom forskning går ut på att hitta samband. Samband är inte samma sak som fakta, och anledningen till det är att verkligheten är oerhört komplex med hundratals eller kanske till och med tusentals faktorer som spelar in. En studie kollar oftast bara på ett fåtal faktorer och presenterar resultat utifrån dessa.

Men Fria Tider skriver som rubrik: ”Ännu en studie bekräftar: Kriminalitet beror på genetik”. De får det att låta som om studien presenterade otvetydig fakta att kriminalitet uteslutande beror på genetik. Det är helt fel tolkning av det studien säger (enligt den beror 60 procent på genetik, vilket också Fria Tider själva skriver i artikeln) och dessutom kan som sagt en studie inte bevisa något i en sådan här komplex fråga. Den kan visa på samband, vilket alltså inte är samma sak som fakta.

Källa: https://www.friatider.se/nnu-en-studie-bekr-ftar-kriminalitet-beror-p-genetik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.