Forskaren Emma Frans ger bra exempel på hur vetenskap är tolkningsbar (SVT)

Av | augusti 27, 2019

Ska man alltid lita på vetenskapen? Är vetenskap fakta? Det är faktiskt inte alltid så enkelt, vilket framkommer på ett bra och lättbegripligt sätt från forskaren Emma Frans som pratar hos SVT idag.

Vetenskap kan redovisa siffror för oss, men inte alltid berätta VARFÖR något är som det är. Till exempel: skilsmässor ökade tillfälligt under 2013. Det är fakta eftersom vi har siffrorna. Men vad berodde det på? Det kan vetenskapen inte förklara lika tydligt, och det här här tolkningarna (och tyvärr ofta tolkningsföreträdet i media) kommer in i leken. Forskare såväl som media tolkar gärna åt läsaren, och experters tolkningar blir ofta till fakta när journalisterna är färdiga med artikeln.

Men som det framkommer i videon flera gånger är ingen helt säker på varför vissa saker är som de är. I sista delen av videon blir det extra tydligt då Frans får frågan om vi blir lyckligare av att gifta oss. Först presenterar hon studieresultat där det framkommer att människor känner mer välbefinnande efter att du skiljt sig (jämfört med efter att de gift sig). Dock tillägger hon direkt att dessa resultat kan bero på olika saker. Till exempel att de flesta känner stor lycka precis innan de gifter sig, och att den sedan dalar eftersom man inte kan vara superlycklig hela tiden.

Mitt budskap här är alltså att man alltid ska lyssna på vetenskapen, men vara uppmärksam på att media ofta tar sig tolkningsföreträde och berättar för läsaren hur vi ska tolka de siffror som tagits fram på vetenskaplig grund. Sanningen är att det sällan finns ett enda säkert sätt att tolka ett forskningsresultat.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skilsmassornas-tid-ar-har

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.