Fler exempel på SVTs vinklade definition av jämställdhet

Av | november 9, 2022

SVT skriver om Dalauppropet som vill få en jämställdare byggbransch. Endast en procent av alla snickare i Sverige är kvinnor.

Vad är problemet?

Flera problem här. Dels för SVT som vanligt fram budskapet att jämställdhet handlar om lika resultat (det måste vara lika många män som kvinnor i branschen, snarare än att män och kvinnor ska ges samma möjligheter, med förståelse för att resultatet inte alls behöver bli lika). Och dels då ett av intervjuobjekten säger så här:

Det handlar lika mycket om att männen ska ha det bra för vi vet att en ojämställd byggbransch inte mår bra. Det är psykisk ohälsa, risktagande och en machokultur som inte är bra. Med en jämställd arbetsplats kommer man till rätta med mycket av den här problematiken.

Vad finns det för belägg för dessa påståenden? Ingenting som SVT frågar efter i alla fall, förmodligen eftersom de inte vill ifrågasätta det feministiska narrativet som drivs av kvinnorna bakom Dalaupproret.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT har i sitt sändningstillstånd att de ska verka för jämställdhet, men det borde inte betyda att de ständigt och jämnt lyfter fram exakt samma definition av ordet. Mer fokus på jämställdhet baserad på lika förutsättningar (där man inte är besatt av ett lika resultat) har varit välkommet för att balansera debatten.

Fundera på följande

När journalister ser eller hör saker de själva gillar tenderar det kritiska tänkandet att försvinna. Ponera att män på en byggarbetsplats hade påstått att arbetsplatsen fungerar bättre utan kvinnor. Hade SVT ifrågasatt det, eller hade man bara låtit det passera?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/sa-kan-byggbranschen-bli-mer-jamstalld-har-ar-dalauppropets-losningar
Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/pa-de-flesta-stallen-har-det-gatt-bra-sofia-tornblom-har-jobbat-12-ar-som-snickare

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.