Ett skolboksexempel i selektivt urval

Av | mars 24, 2022

När och varför väljer media att skriva om Donald Trump? Traditionell media tenderar att mestadels välja artiklar som är till hans nackdel, medan ”alternativ” media gör tvärtom. Idag och under den senaste veckan finns ett bra exempel på det.

Vad är problemet?

Samnytt har valt en artikel som visar att Trump är populärare än Biden bland amerikanarna. SVT valde för några dagar sedan en artikel som beskriver hur impopulär Trumps nya Twitter-konkurrent Truth Social är. Båda valen är förutsägbara, eftersom Samnytt är kända för att vara pro-Trump och SVT är kända för att vara emot Trump. Det media gör är att man medvetet väljer artiklar som följer det egna narrativet, så att ”rätt” budskap förs fram.

Makten att välja vad som ska publiceras, och därmed synas och påverka folk, kan inte underskattas.

Vad skulle gjorts bättre?

Sluta välj ut nyheter för att få läsarna att tycka på ett visst sätt om någon eller något. När det gäller vissa ämnen, som exempelvis Trump, är det selektiva urvalet hos i princip alla medier väldigt uppenbart.

Fundera på följande

Som läsare kan det vara svårt att lägga märke till selektivt urval om man inte läser hos flera olika medier. Man vet ju liksom inte vilka nyheter som en viss media väljer bort om man inte ser dem någon annanstans.

https://samnytt.se/trump-langt-mer-popular-an-biden-bland-amerikanarna/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.