Ett mycket bra exempel på varför det är viktigt att läsa samma nyhet hos flera medier

Av | mars 12, 2023

SVT har skrivit om hur få barn från socioekonomiskt utsatta områden som idrottar, jämfört med barn från mer välbärgade områden. Expressens Sofie Löwenmark har ett annat perspektiv.

Vad är problemet?

Det finns någonting som kallas för orsak och verkan (kausalitet på finspråk). Om man kan visa att det finns samband mellan fattigdom och låg andel idrottande barn, innebär det inte per automatik att orsaken att barnen inte idrottar är fattigdom. Och samma sak gäller naturligtvis samband mellan hederskultur och ett lågt antal idrottande tjejer.

Så vad betyder det här i praktiken då? Jo, olika medier väljer själva vad de vill att orsaken ska vara. Få eller inga medier presenterar flera olika, potentiella orsaker. Så här är det därför att medierna vill driva agenda. SVT ser gärna att de flesta problemen i samhället beror på socioekonomiska faktorer eftersom de är vänster. Expressen å sin sida vill gärna spela ned socioekonomiska faktorer eftersom åtgärder mot dessa ofta resulterar i högre skatt.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT har ett större ansvar här eftersom de ska vara opartiska. De borde ha inkluderat fler faktorer i sin artikel. Väldigt få fenomen är så simpla att det bara ligger en enda faktor bakom. Då duger det inte att på ett aktivistiskt sätt endast fokusera på den faktor man av ideologiska skäl själva vill att fenomenet ska bero på.

Fundera på följande

SVTs favoritförklaring till alla problem – socioekonomiska faktorer – är en vänstertanke eftersom individen, kulturen och föräldrarnas ansvar förminskas. Istället handlar allting om att samhället, kollektivet, måste rätta till det som blivit fel. Det här innebär inte att socioekonomiska faktorer är en usel förklaringsmodell, utan att man märker att SVT är vänster då de ständigt hänvisar till samma sorts förklaring, när verkligheten är mycket komplexare än så.

Källa: https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/svt-blundar-for–hedersfortrycket/
Källa: https://www.svt.se/special/den-ojamlika-ungdomsidrotten/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.