Ett litet steg på rätt väg av SVT, men mer behövs

Av | april 22, 2022

Idag intervjuar SVT två muslimer (får man anta, även om det inte står uttryckligt) som försvarar våldet under upploppen.

Vad är problemet?

Det är bra att SVT ger muslimernas syn på saken, men de har mig veterligen fortfarande inte intervjuat Paludan. Dessutom borde de även prata med de muslimer som inte försvarar våldet, men som anser att islam ska stå över svensk grundlag.

Poängen med att prata med alla (och ifrågasätta alla, särskilt de som inte respekterar demokratin) är att ge läsaren fler perspektiv. Ju fler åsikter och argument man hör, desto bättre helhetsbild får man. Motsatsen är lite av vad vi hittills sett i traditionell media, det är i princip bara ett budskap som hela tiden återkommer, och det är att Paludan måste nekas fler tillstånd.

Dessutom undviker man återigen att använda ordet muslim i artikeln (den kan ju uppfattas som negativ med tanke på svaren som SVT får).

Vad skulle gjorts bättre?

SVT måste börja fråga om vanliga, icke våldsamma muslimers demokratisyn. Ska islam stå över svensk grundlag? Hur många procent av muslimerna tycker i så fall det? Med tanke på vad som hänt, och hur vanliga muslimer på svt.se uttryckt en ovilja att acceptera svensk grundlag, så är det relevanta frågor. Just nu är de flesta diskussionerna fokuserade på huruvida koranbränning är ett hatbrott (hets mot folkgrupp) eller liknande.

Polisen anmälde Paludan för hets mot folkgrupp redan förra gången han var i farten med koranbrännandet, och det ledde inte till någonting. Så varför fortsätter media att ifrågasätta detta? Är det för att man på sikt vill ha till en lagändring (en utvidgning av vad som ska klassas som hets mot folkgrupp), och att man bygger opinion för det? Bara spekulationer, men jag kan inte komma på någon bättre anledning.

Fundera på följande

När ska SVT intervjua Paludan och fråga honom om hans syfte, istället för att skriva om det själva? Varför kan inte SVT eller annan media leverera en bred diskussion om det här ämnet? Varför ska alltid (nästan) hela tiden handla om samma sak?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tva-av-mannen-bakom-upploppet-folk-bryr-sig-inte-langre-hur-de-ser-pa-oss

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.