Ett av de bästa exemplen jag sett hittills på hur media väljer fokus och vinklar

Av | mars 19, 2022

SVT skriver ett par artiklar om den nazistiska Azovbataljonen i Ukraina, som utgör en del av Ukrainas nationalgarde.

Vad är problemet?

Visserligen får vi en förklaring på vilka Azovbataljonen är, men fokus i båda artiklarna är hur Ryssland kan använda bataljonen i propagandasyfte. En fullt legitim fråga förstås, men också ett sätt att vinkla och lägga fokus på ryska illgärningar istället för på Ukrainas relation med nazism. Det blir tydligt hur SVT är rädda för att läsaren kanske ska kunna tolka artikeln som något sorts stöd till Putins narrativ, och man gör därför sitt bästa för att försäkra läsaren om att det är Ryssland som är det största problemet i det här fallet, och inte nazisterna.

I videon i en av artiklarna säger SVT till exempel att Azovbataljonen knappast kan undvaras i kriget mot Ryssland. Samtidigt trycker man på hur liten del av den ukrainska armén som den utgör. OK? Hade Ukraina inte kunnat klippa banden med den om den var så obetydlig? Ingen kritik mot Ukraina eller dess president förs fram i någon av artiklarna.

En annan sak som går att relatera till den här artikeln är då SVT under demonstrationerna mot vaccinpassen för två månader sedan, valde att lägga ett visst fokus på det fåtal nazister från Nordiska motståndsrörelsen som var på plats. Då hette det inte att dessa nazister kunde användas som propaganda av de som var emot demonstrationen. Ett mycket bra exempel på hur media väljer var fokuset ska ligga, för att få läsaren att uppfatta situationen på ett visst sätt.

Vad skulle gjorts bättre?

Hela Ukrainakriget har varit en medial uppvisning i propaganda. Man har redan bestämt sig för att allting som Ryssland säger är propaganda och lögner, medan allting som Ukraina säger per automatik är sant. När det då visar sig att Ukrainas nationalgarde inkluderar nazister så gör SVT sitt bästa för att förmildra det och istället vinkla fokus på rysspropagandan. Mer objektivitet hade inte skadat, där man inte tar ställning för den ena sidan, utan bara söker sanningen.

Visst kan man argumentera för att SVT ska stå upp för demokratiska värden, och därmed automatiskt ta ställning för demokratin Ukraina, mot smygdiktaturen Ryssland. Men i krig har båda sidor ett intresse av att ljuga och överdriva för att få omvärldens sympatier och stöd. Och ja, demokratiskt ledda länder kan också ljuga och överdriva. Minns till exempel hur USA ljög om massförstörelsevapen i Irak för 20 år sedan, som en förevändning för att invadera landet.

Fundera på följande

Om Sverige var i krig, och regeringen i ren desperation accepterade nazister från Nordiska motståndsrörelsen, tror du då att SVT hade sagt ”Kriget mot XXX gör att NMRs soldater knappast kan undvaras …”?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/detta-ar-azovbataljonenen
Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/utrikesreportern-darfor-anvands-azovbataljonen-i-den-ryska-propagandan
Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/demonstration-mot-covidpass-i-stockholm

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.