Ensidig kritik förs fram mot SR hos Nyheter Idag

Av | september 26, 2020

Efter det interna uppropet på Sveriges Radio har det varit en hel del artiklar om händelsen. Uppropet anser att SR präglas av rasism och att det måste in fler svarta (och andra minoriteter) på ledande positioner. Nyheter Idag har sin egen artikel om detta.

Vad är problemet?

Som så många gånger tidigare för Nyheter Idag endast fram kritik från ena sidan, i det här fallet från dem som tycker upproret är något negativt. Hela artikeln är fylld med tweets, men alla kommer alltså från samma sida.

Vad skulle gjorts bättre?

Ta med tweets från dem som gillar upproret också, som ser något positivt i det. Då kan man som läsare jämföra båda sidors argument för att sedan bilda sig sin egen uppfattning.

Vad kan du som medborgare göra?

Tänk på att syftet med ett sådant här vinklat upplägg förmodligen är att normalisera åsikter hos den ena sidan, att få dem att framstå som majoriteten. Folk har nämligen en tendens att vilja tycka som majoriteten. Medier är väldigt förtjusta i att försöka få dig att tycka på ett visst sätt.

Källa: https://nyheteridag.se/hard-kritik-mot-rasupprop-pa-sveriges-radio-helt-sanslost/

En reaktion på “Ensidig kritik förs fram mot SR hos Nyheter Idag

 1. NN

  Jag tycker inte den är avsevärt sämre än SVT:s artikel, som även den är obalanserad men till förmån för uppropet.
  https://www.svt.se/kultur/sr-medarbetare-i-upprop-mot-rasism

  Skillnaden mellan SVT och Nyheter idag är att SVT uppbär statlig finansiering och har en extremt hög svansföring. Jag hade gärna sett att SVT åter igen hade påpekat att det faktiskt inte tillåtet att samla in statistik över etnisk tillhörighet i Sverige.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/scb-v-forslag-inte-forenligt-med-lagen

  Jag läser båda artiklarna och bildar mig en egen uppfattning.

  Till deltagarna i uppropet, och alla andra människor, oavsett hudfärg, som upplever att de blivt förbisedda i sin karriär kan jag tipsa om vad Herman Cain gjorde: ”I went and got me Master’s Degree.”
  https://www.youtube.com/watch?v=HpHykRCu-kA

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.