Du läser väl nyheter hos både traditionell och ”alternativ” media?

Av | mars 19, 2021

Idag har jag hittat två artiklar som tar upp problem på högskolor och universitet, en från SVT och en från Fria Tider. Men inte helt oväntat handlar de båda artiklarna om typiskt vänster- respektive högerperspektiv. SVTs artikel tar upp studenter som upplever rasism på Malmö universitet, medan Fria Tiders artikel tar upp en forskare som inte fick jobb på Chalmers tekniska högskola eftersom han var man.

Vad är problemet?

Det är väl inget fel på artiklarna i sig, men sätter man dem i ett sammanhang framträder en bild jag sett så många gånger förut. SVT vill gärna prata om rasism och Fria Tider vill gärna prata om könskvotering. Problemet uppstår när du som läsare bara går till en av källorna, och därmed får en ensidig bild av verkligheten. Bilden blir ensidig på grund av att dagens journalister blir alltmer aktivistiska, det vill säga, de klarar allt sämre att skilja på objektivitet och sina egna intressen.

Vad skulle gjorts bättre?

Erkänn att du skulle bli förvånad om du såg en Fria Tider-artikel som handlade om studenter som upplevde rasism på högskolor, eller en SVT-artikel som ifrågasatte identitetspolitiken på universitet. Lite mer variation i det selektiva urvalet hos medierna hade alltså inte skadat.

Fundera på följande

Hur skulle din bild av svenska universitet och högskolor se om du bara följde SVT eller Fria Tider? Vad tycker du om att man i praktiken idag måste följa båda sidor av media (den vänsterliberala och den högerkonservativa) för att få en rättvisande bild av verkligheten?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/rasismdebatt-skakar-malmo-universitet
Källa: https://www.friatider.se/professor-kollega-nekades-jobb-pa-chalmers-att-han-var-man-tog-sitt-liv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.