Det luriga med ordet ”populism”

Av | april 2, 2021

Du har säkert hört det förr. Ordet populism, kanske framför allt högerpopulism, används relativt ofta i media för att beskriva politiska partier som är kritiska mot etablissemanget. Men vad är egentligen populism och använder SVT ordet på rätt sätt?

Vad är problemet?

Det luriga är att det inte finns någon självklar definition av vad populism är. En del menar att det är när folket får för mycket att säga till om, att det blir för många enkla lösningar på svåra problem. Men skulle inte det innebära att till exempel Schweiz som land är populistiskt då de kör med direktdemokrati? Alltså där vanligt folk är mycket delaktigare i beslutsfattande jämfört med en representativ demokrati som Sverige är.

SVT skriver en artikel om att ökat inflytande för högerpopulister gjorde att medborgarna blev nöjdare med demokratin. För det första är det extremt ovanligt att SVT publicerar en artikel som kan tolkas som något positivt för populism, och för det andra, vad är högerpopulister? I Sverige brukar de klassas som Sverigedemokraterna, men jag får känslan att folk kan ta till lite vilken definition de vill beroende på vad som passar.

I videon i SVTs artikel liknar till exempel socialdemokraten Annika Strandhäll populism med skattesänkarpartier. Är inte det bara ett sätt att försöka smutskasta partier som tycker annorlunda än S? Min poäng här är alltså att ordet populism har en negativ klang, men en otydlig definition. Det gör ordet populärt att klistra på meningsmotståndare.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT borde inte använda ordet populism, om de inte samtidigt tydligt förklarar exakt vad ordet innebär. Det gör de inte i denna artikel.

Fundera på följande

Hur ofta ser du vänstern respektive högern kallas för populister? Hur ofta ser du liberaler respektive konservativa kallas för populister? Vad är det för skillnad mellan folkstyre (demokrati) och populism?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/okat-inflytande-for-hogerpopulister-gav-okad-nojdhet-med-demokratin

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.