Det är lätt att se när SVT inte gillar ett politiskt förslag

Av | maj 7, 2023

Regeringen och Sverigedemokraterna kommer att sänka reduktionsplikten till sex procent den 1 januari 2024. SVT skriver om det.

Vad är problemet?

Det märks direkt när SVT inte gillar ett politiskt förslag. I det här fallet handlar det om kraftigt sänkt reduktionsplikt, vilket naturligtvis leder till ökade utsläpp. Så istället för att belysa hur sänkningen kommer hjälpa ekonomin (mycket av den tunga transporten går med diesel) väljer SVT att enbart fokusera på hur svårt det blir för Sverige att nå sina klimatmål.  SVT vill inte ge dig en helhetsbild, utan styra din uppmärksamhet mot vad de själva anser vara viktigast.

Vad skulle gjorts bättre?

Det finns alltid fler än ett perspektiv. SVT hade kunnat lyfta fram både de hotade klimatmålen och hur sänkningen påverkar ekonomin positivt. Men då hade man inte kunnat vara säkra på att folk skulle uppfatta den här nyheten på ett negativt sätt …

Fundera på följande

Selektivt urval består inte bara av inbjuda gäster som man vill att folk ska lyssna på, eller artiklar som man vill att folk ska läsa. Det består också av bortvalda gäster och artiklar man inte vill att folk ska ta del av.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-erfar-tidopartierna-overens-om-sankt-reduktionsplikt
Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/naturvardsverket-det-maste-sverige-gora-for-att-na-klimatmalen

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.