Den subtila antikonsumtionspropagandan fortsätter hos SVT

Av | januari 8, 2020

Den globala lyxkonsumtionen ökade under 2019, och Kina stod för 90 procent av den ökningen.

Vad är problemet?

Det här är inte första gången SVT/public service för fram ett budskap som är emot konsumtion och kapitalism. Konsumtion kopplas ihop med negativa effekter på klimatet och det samlade budskapet är att länder och folk som hellre köper begagnat är de som leder trenderna och utvecklingen. En slutsats som inte är helt objektiv. Det är inte SVTs egna journalister som kommunicerar detta, men som vanligt använder man proxystrategi och låter forskare med samma åsikter och ideologi som man själva komma till tals.

Vad skulle gjorts bättre?

Om man rapporterar om att lyxkonsumtionen ökar (fakta) borde man låta bli att lägga åsikter och värderingar i det. SVT hade lätt kunnat konstatera att det finns många nyrika kineser som driver upp lyxkonsumtionen, men man bjuder in politiskt vinklade forskare som driver narrativet att det är negativt att konsumtionen ökar så mycket i Asien. Det sägs inte rakt ut, utan är subtilt: ”Européer är top notch på att leda trender tillsammans med amerikanerna. Här finns i dag en klimatmedvetenhet med trender kring återvinning som högstatus, vilket gör att varumärkena inte tappar i värde”. Men läser man mellan raderna råder det ingen tvekan om vilket budskap det är som förs fram: ju mer vi handlar begagnat, desto bättre. Det är att ta ställning i en politisk fråga.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/lyxkonsumtionen-okade-under-2019

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.