Den amerikanska delstaten Virginia har USA bästa fängelser enligt SVT

Av | november 8, 2021

Det här baserar man på det låga antal återfallsförbrytare som lämnar fängelset. Man har alltså data som man backar upp sitt uttalande med.

Vad är problemet?

Virginia har bevisligen de bästa fängelserna i USA vad gäller lågt antal återfallsförbrytare. Men det är inte samma sak som att vara de bästa fängelserna överlag. Återfall är en viktig faktor, men det finns flera. Vilka fängelser är till exempel svårast att rymma ifrån? Vilka fängelser gör av med minst pengar?

Det är talande att SVT bara fokuserar på återfallen då man döper sin artikel, eftersom denna syn tydligt speglar vänsterns generella syn att fängelser handlar om vård av kriminella, snarare än bestraffning av dem. Det vill säga, fängelsets primära uppgift är att se till att förvandla kriminella till goda medborgare, snarare än att straffa dem för de brott som de begått.

Vad skulle gjorts bättre?

Prata för all del om kriminalvård, och hur bra den fungerar i Virginias fängelser, men likställ inte god kriminalvård med vad som ska klassas som landets bästa fängelser.

Fundera på följande

Tänker du på små detaljer som dessa när du konsumerar SVTs nyheter? Hur mycket bearbetar du information som du tar in, och hur mycket slinker bara igenom och blir till sanning?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/virginia-har-usa-s-basta-fangelser-samtalstraning

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.