Då var det dags igen: SVT definierar jämställdhet baserat på resultat

Av | maj 18, 2020

Organisationen Allbright, som verkar för att företagstoppar ska vara mer jämnt fördelade mellan kvinnor och män, har gjort en granskning av 14 tech-bolag. Den visar att det är klart flest män i ledningen, och detta rapporterar SVT om.

Vad är problemet?

Jag har gått igenom det här många gånger förut, men en resultatbaserad definition av jämställdhet innebär i praktiken att man måste ta till kvotering och andra tvångsåtgärder för att uppnå det önskade resultatet. I artikeln får Allbright, oemotsagda av SVT, säga att allting beror på ”rutten kultur” inom tech. Alltså könsdiskriminering. Man använder formulär som belägg för detta, alltså frågor som anställda fått svara på. Däremot nämner man ingenting om den biologiska faktorn som möjlig förklaring.

Lustigt nog ser man nästan aldrig samma argument dyka upp hos SVT då det rapporteras om att det är fler kvinnor som kommer in på universitets- och högskoleutbildningar. Då har skillnaderna helt plötsligt inte ett dugg med könsdiskriminering att göra, utan att det är fler kvinnor hyllas snarare som något positivt. Med andra ord, man ser de anledningar man vill se.

Det blir inte trovärdigt när alla skillnader hela tiden förklaras av könsdiskriminering. Vi har haft denna debatt vad gäller löner också, då det sedan visade sig, när man tog hänsyn till fler faktorer, att nästan all löneskillnad kunde härledas till att män och kvinnor väljer olika yrken. Inte att kvinnor blir diskriminerade alltså, även om det var det budskapet som public service gärna ville pumpa ut.

Vad skulle gjorts bättre?

Börja definiera jämställdhet baserat på lika förutsättningar, och inte på lika resultat. Ta med fler faktorer innan slutsatsen ska presenteras, och inte bara de faktorer som ni (SVT) vill se.

Jag har skickat ett mejl med förfrågningar till både SVT och Allbright, vi får se om de behagar svara.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fa-kvinnor-i-toppen-pa-techbolagen

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.