Charlotta Friborg sätter sig på en hög häst när hon moraliserar om medieetiken

Av | juni 15, 2021

Charlotta Friborg jobbar som ansvarig utgivare hos SVT Nyheter. Idag skriver hon en analys om hur det är problematiskt att strömningstjänsten HBO inte är ansluten till det medieetiska systemet.

Vad är problemet?

Det medieetiska systemet bygger till stor del på subjektivitet och godtycklighet. Så här skriver Friborg själv:

Professionella och seriösa svenska mediehus är anslutna till systemet. När det finns ett mycket stort allmänintresse ställs integritetsaspekten mot värdet av att en uppgift kommer till allmänhetens kännedom. Och då kan integritetskänsliga uppgifter komma att publiceras.

Men när så sker är det efter noggrann redaktionell analys av konsekvenserna för den enskilde.

Vem avgör vad som är ”mycket stort allmänintresse”? Vem avgör balansen mellan integriteten och allmänintresset? Vad exakt baseras ”den noggranna redaktionella analysen” på? Svaret på alla tre frågor är att det är ansvarig utgivare som godtyckligt avgör allting från fall till fall.

Även granskaren, det vill säga mediernas etiknämnd, avgör baserat på godtycklighet. Det finns nämligen inte tydliga regler. Ju luddigare regelverk, desto mer öppnas för godtycklig tolkning. Och då ska man vara försiktig med att prata om etik, eftersom moral skiljer sig åt mellan olika människor.

Vad skulle gjorts bättre?

Lite mer ödmjukhet inför det faktum att väldigt mycket handlar om subjektiva åsikter skulle inte skada.

Fundera på följande

Hur tror du SVT ser på sig själva i sammanhanget? Vad har de för självbild när det gäller etik och moral?

Källa: https://www.svt.se/kultur/hbo-staller-sig-utanfor-det-medieetiska-systemet-utsatta-kan-inte-anmala

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.