Censur av appen Telegram presenteras på ett inte så sakligt sätt av Samnytt

Av | februari 14, 2022

Tyska regeringen tvingar Telegram att censurera delar av sitt användarskapade innehåll.

Vad är problemet?

Det stora problemet här är att läsaren inte får exempel på vad ”hatretorik” är. Det är en typisk term som kan betyda lite vad som helst beroende på vem man frågar. Samnytt överdriver när de skriver:

Inrikesminister Nancy Faeser har klargjort att hon vill vidta ytterligare inskränkande åtgärder mot yttrandefriheten.

Det är inte vad Faeser har klargjort, utan det är Samnytts tolkning av hennes agerande. Felet Samnytt gör är alltså att de lägger ord i mun på henne. Det KAN röra sig om inskränkningar av yttrandefriheten, men eftersom vi inte får reda på vad som faktiskt plockats bort eller blockerats är det omöjligt att avgöra. Samnytt skriver vidare:

Tyskland har på senare år infört några av världens strängaste regler för sociala medier med fokus på att inskränka yttrande- och åsiktsfriheten, vilka kräver omedelbara åtgärder mot ’oönskat’ innehåll.

Samma sak här, fokuset ligger inte nödvändigtvis på att inskränka yttrandefriheten, utan att ta bort innehåll som kanske bryter mot lagen. Återigen kan jag bara spekulera eftersom konkreta exempel inte tas upp.

Vad skulle gjorts bättre?

Fram med konkreta exempel på kommentarer eller innehåll som blockerats eller tagits bort. Få det inte att se ut som om Tyskland är ute efter att inskränka yttrandefriheten, när det bara är en tolkning av det inträffade. Som media borde Samnytt ha varit försiktigare med ordvalen här.

Fundera på följande

Om en regering vill ta bort kommentarer i stil med ”Jag vet var dina barn bor, och på fredag dör de”, handlar det då fortfarande om inskränka yttrandefriheten? Är folk medvetna om att yttrandefriheten har juridiska begränsningar, att man inte får säga eller visa precis vad som helst?

Källa: https://samnytt.se/appen-telegram-censureras-pa-regeringsorder/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.