Bu och bä för SR vad gäller koranbränningarna

Av | augusti 25, 2023

SR publicerar två artiklar som har med koranbränningarna att göra. En artikel som uppfriskande nog ifrågasätter Danmarks planerade förbud, och en som återigen gör muslimer till offer.

Vad är bra och vad är problemet?

SR har hittills i praktiken propagerat för att koranbränningar ska förbjudas i Sverige, genom att endast publicera en typ av artiklar som lyfter fram förbudsivrare. Därför är det uppfriskande att man idag väljer att lyfta fram experter som kritiserar det danska, planerade förbudet. Mindre uppfriskande är det att man intervjuar en muslim som säger sig överväga flytta från Sverige om koranbränningarna fortsätter. Det vill säga, SR gör muslimer till offer igen, istället för att ifrågasätta och granska dem. Det är trots allt muslimerna som ligger bakom vålds- och dödshoten.

Vad skulle gjorts bättre?

Hur svårt ska det vara att ifrågasätta muslimernas syn på yttrandefrihet och demokrati? Hur kan det komma sig att ingen media finansierar en undersökning via Demoskop eller liknande, som frågar Sveriges muslimer om de vill förbjuda all kritik mot islam? Ska islam vara helt undantaget yttrandefriheten? Ingen journalist verkar ha ambitionen att granska muslimer som grupp.

Fundera på följande

Vilka fridlysta grupper finns det i Sverige? Muslimer, kvinnor, judar, svarta, samer … kan du komma på fler? Alltså grupper som aldrig granskas eller får kritik (däremot kan enskilda individer få kritik). Som du kanske känner till har media inga problem att kritisera män eller vita som grupp.

Källa: https://sverigesradio.se/artikel/kritik-mot-att-forbjuda-koranbranningar-rulla-tiden-tillbaka
Källa: https://sverigesradio.se/artikel/omarhan-branner-min-religion-framfor-mig

Kategori: SR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.