Branschorganisationen Tidningsutgivarna attackerar SVT

Av | juni 10, 2022

TU anser att svt.ses textartiklar är för långa, och behöver kortas ned rejält för att inte konkurrera ut kommersiell media som ofta gömmer samma innehåll bakom betalväggar. Men bakom denna händelse finns andra problem …

Vad är problemet?

Det grundläggande problemet är förstås att SVT finansieras med skattemedel. Det gör att de får ”gratis” pengar, medan kommersiell media måste skapa en bra produkt för att någon ska vilja betala för den. Sedan ska man komma ihåg att även kommersiell media får bidrag i form av skattemedel (olika typer av presstöd). Det samlade presstödet för alla Sveriges kommersiella medier är dock inte i närheten av det de tre public service-bolagen SVT, SR och UR kammar hem varje år.

Ett annat problem är att för få faktiskt vill betala för nyhetsförmedling. Ett problem för medierna alltså, som uppenbarligen inte skapar en produkt som är tillräckligt välgjord för att folk ska vilja betala för den.

Så TU klagar på att svt.se ger snedvriden konkurrens, men man kan fråga sig om någon av dem (public service och kommersiell media) faktiskt producerar något som gemene man är beredd att betala för. Den vinklingen saknas helt i dagens artikel, och det brukar den göra eftersom journalisters självkritik vanligtvis inte är något att skryta om.

Vad skulle gjorts bättre?

Sluta tvinga alla skattebetalande svenskar att bidra till public service. De som vill får betala, och verksamheten får anpassas efter den matsäcken. Skulle public service krympa skulle det också innebära att de kommersiella medierna inte får samma snedvridna konkurrens. Det skulle i sin tur innebära att de kommersiella medierna får klara sig själva, istället för att kunna skylla på public service som nu.

Helt enkelt en fri marknad där tillgång och efterfrågan gäller, istället för tvångsmetoder där journalisterna själva försöker övertyga folk om vad de behöver.

Fundera på följande

Tycker du att public service är lika samhällsbärande som sjukvården, brandkåren och polisen (som också är tvångsfinansierade med skattemedel)?

Källa: https://www.svt.se/kultur/tu-tidningsutgivarna-hotar-anmala-svt-till-eu-kommissionen

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.