Bra påminnelse om varför du ska vara kritisk mot krigsrapporteringen

Av | maj 2, 2022

Memen ”The Ghost of Kiev” har slutligen dementerats av det ukrainska flygvapnet.

Vad är problemet?

Det finns egentligen två stora problem med krigsrapportering. Dels är alldeles för många människor lättlurade (eftersom de bara tar till sig information utan att bearbeta den), och dels presenterar media obekräftade uppgifter som om de vore sanna. Idag har till exempel Ukraina erkänt att memen ”The Ghost of Kiev” bara var propaganda. Intressant nog använder SVT ordet ”bekräftar” istället för ”erkänner”.

Det är många medier som per automatik tar för givet att allting Ukraina säger är sant, eftersom de är de ”goda”. Dagens artikel är en påminnelse om varför man inte ska tro någon i ett krig. Det enda man kan vara säker på är sant är om både Ukraina och Ryssland bekräftar en händelse, eller om det finns bild- och videobevis som efter analys inte visar sig vara fejk (vilket i sig kan vara väldigt svårt).

Vad skulle gjorts bättre?

Folk i allmänhet borde bli misstänksammare, och media borde sluta dela upp olika krigsparter i goda och onda. Det är en objektiva sanningen som de ska leverera, den moraliska biten bör lämnas åt läsaren.

Fundera på följande

Företags makt förutsätter att folk inte ifrågasätter deras tjänster eller produkter. Medias makt förutsätter att folk tar till sig vad journalisterna säger. Krigspropaganda förutsätter att folk är tillräckligt lättlurade för att gå på den.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ukraina-bekraftar-ghost-of-kiev-ar-en-myt

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.