Bra påminnelse om hur mycket makt journalister har

Av | september 22, 2022

Grundaren på modebolaget Gudrun Sjödén avgår efter en granskning från Expressen.

Vad är problemet?

Det är naturligtvis inget problem att Expressen ägnar sig åt granskande journalistik – det är vad journalister ska göra. Men händelsen är samtidigt en tankeställare. För vilka är det som i praktiken kan få chefer eller makthavare att avgå? Det är inte poliser. Det är inte politiker. Det är inte vanligt folk. Det är journalister.

  • Hur ställer sig ett företag till exakt samma kritik om du pratar med dem, jämfört med om en journalist pratar med dem?
  • Vilka är det som kan få politiker att avgå (förutom en gång vart fjärde år)? Vanligt folk eller journalister?
  • Varför måste politiker gå via media för att kommunicera med sina väljare?

Det finns framför allt två skäl till att journalister har så enormt mycket makt:

  1. Journalister når fler svenskar än någon annan entitet.
  2. De flesta människor bearbetar inte informationen de får i media kritiskt, utan tar allt de hör och ser som sanning per automatik.

Det är ingen tillfällighet att mediekåren inte är särskilt förtjust i sociala medier. Dels tar de deras reklampengar, och dels har journalisterna inte längre ensamrätt på att sprida information. Det är också därför du så ofta hör media (och vissa myndigheter) prata om att du endast ska lita på trovärdiga källor (de stora mediehusen såklart), de är nämligen rädda att andra utmanar deras narrativ om krig, feminism och samhällshändelser.

Om fler människor tänkt självständigt (inte samma sak som att sluta lyssna på medier) hade mediernas makt minskat drastiskt. De lever på att folk är mentalt lata och bara sväljer informationen utan att tugga den. På så sätt kan de indirekt, utan att folk ens är medvetna om det, till viss del styra svenskarnas åsikter.

Det går knappt att underskatta journalisters makt. Därför är det oerhört viktigt att de är opartiska och inte tar ställning … och att vara fri och oberoende är inte samma sak som att vara opartisk.

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/gudrun-sjoden-lamnar-bolaget-efter-granskning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.