Bra initiativ av Karin Thornberg på SVT Västmanland

Av | januari 9, 2024

Karin Thornberg, som är redaktionschef på SVT Västmanland, skriver en krönika. Men till skillnad från många av sina public service-kollegor väljer hon att låta sina läsare delta i samtalet.

Vad är det som är bra?

Istället för att bara skriva av sig sina egna åsikter, bjuder Thornberg in till diskussion. Temat är huruvida nyhetsflödet är för dystert eller inte. Bland annat skriver hon att belysning av positiva nyheter inte är att frisera verkligheten, men undrar samtidigt om hennes läsare håller med. Mycket bra!

Dock saknar jag fortfarande en funktion som skulle göra det möjligt för läsaren att se ALLA inlägg som skickas in, för att på så sätt kunna se vilka inlägg som SVT-journalisterna väljer att svara på.

Dessutom ger Thornberg ett tveksamt svar på den första läsarfrågan från Inga-Lill (för långt för att citera här). Den handlade om att SVT inte alltid är sanningsenliga, och att hon behöver läsa på fler sajter för att få reda på helhetsbilden. Thornbergs svar är i vanlig SVT-anda att slå ifrån sig.

Jag frågade Karin Thornberg på SVT

Hej!

Mitt namn är Kai och jag driver mediegranskaren.se.

Jag tycker det är bra att du väljer att bjuda in läsarna i ett kommentarsfält, istället för att bara skriva av dig dina åsikter i en vanlig krönika.

Däremot tycker jag du ger Inga-Lill ett tveksamt svar. Jag är ganska säker på att hon menar ni ”ljuger” genom att undanhålla information. Inte du personligen kanske, men SVT som helhet. Publicitetsreglerna säger att vare sig etnicitet eller kön ska nämnas (med vissa undantag), men det finns många exempel på där ni nämner kön men inte etnicitet på en gärningsman.

Och flera delar av dessa regler är väldigt öppna för subjektiv tolkning, till exempel reglerna om ”allmänintresse” vid namnpubliceringar. Vem avgör vad som utgör ”allmänintresse”, och på vilka grunder? Till exempel kan man se att Expressen genomgående publicerar fler namn än SVT, då de tolkar reglerna annorlunda. Och det är just det som är min poäng, att flera av publicitetsreglerna är väldigt subjektiva och därmed öppna för diskussion.

Jag tror att SVTs förtroende sjunker när ni bara viftar bort kritik som du gjorde mot Inga-Lill, istället för att ta den till dig med mer ödmjukhet.

Slutligen undrar jag även om det inte går att visa samtliga inlägg ni får inskickade i ett sådant där kommentarsfält. På så sätt skulle läsaren kunna se vilka frågor ni väljer att svara på, och vilka ni prioriterar bort.

Om du väljer att svara kommer ditt svar att publiceras i sin helhet på min sajt.

Karin Thornberg svarade

Hej Kai!

Självklart ska du få svar på dina frågor.

Tråkigt att du uppfattar det som att jag viftar bort kritik. Det är inte avsikten. Tvärtom försöker jag så rakt jag kan förklara på vilka grunder jag fattar mina publicistiska beslut. Men jag ser en lucka i mitt svar, och det är att jag inte också hänvisar till sändningstillståndet som också har betydelse i sammanhanget.

Jag hänvisar som du säger till publicitetsreglerna, överenskomna av branschen och utifrån vilka våra publiceringar prövas av det medieetiska systemet.

Där står gällande enskildas privatliv:

Överväg noga publicitet som kan kränka enskildas privatliv. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
Iaktta stor försiktighet vid rapportering om självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om respekt för enskildas privatliv.
Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.
Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Det jag borde ha tagit med i sammanhanget är att SVT också har en skrivning i sändningstillståndet som än skarpare betonar att vi ska beakta den enskildes privatliv.

15 § Den enskildes privatliv ska respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat.

Här är det ett oavvisligt allmänt intresse som krävs för exempelvis en namn- och bildpublicering. Grundregeln är att inte namnpublicera, men i vissa fall kan det vara motiverat. Men som du säger, olika utgivare kan göra olika tolkningar, men det är viktigt att påpeka att sändningstillståndet kräver att vi är mer återhållsamma på SVT.

Om vi går tillbaka frågan om att framhäva exempelvis kön och etnicitet som du undrar över.

Se särskilt slutet på sista meningen under punkt 10 i publicitetsreglerna: om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Ja, det är oftare mer oproblematiskt att berätta vilket kön exempelvis en gärningsman har, det är oftare en viktigare uppgift än etnicitet, och mer sällan missaktande. Därför finns den oftare med. Därmed inte sagt att etnicitet, religion, nationalitet och politisk tillhörighet alltid saknar betydelse. Om brottet är kopplat till någon av de faktorerna, och inte kan förstås utan den uppgiften så finns det anledning att ta med det.

Återigen – grunden är att den enskildes privatliv ska respekteras om inte ett oavvisligt allmänintresse kräver annat.

Slutligen: Jag publicerade samtliga inlägg som kom in under dagen. Det hade varit roligt om det var fler, men tyvärr var det inte så. Alla var helt oredigerade.

Jag skickade en följdfråga

Stort tack för ditt utförliga svar!

Jag har en följdfråga på det här:

”Ja, det är oftare mer oproblematiskt att berätta vilket kön exempelvis en gärningsman har, det är oftare en viktigare uppgift än etnicitet, och mer sällan missaktande. Därför finns den oftare med.”

På vilket eller vilka sätt skulle kön vara oproblematiskare och viktigare är etnicitet? Man kan ju till exempel resonera att de flesta män inte begår våldtäkter, men att de flesta som begår våldtäkter är män. Och motsvarande att de flesta invandrare från vissa länder inte sysslar med gängkriminalitet, men att de flesta som sysslar med gängkriminalitet är invandrare från vissa länder.

Slutligen undrar jag om systemet ni har med chattarna tillåter publicering av alla inlägg (hela svt.se använder såvitt jag kan se samma system), eller om en redaktör/journalist måste svara på inlägget för att det ska kunna publiceras?

Om du väljer att svara kommer ditt svar att publiceras i sin helhet på min sajt.

Karin Thornberg svarade

Hej!
Oftast är etnicitet inte av betydelse vid den löpande händelserapporteringen av brott. Beakta dock att det kan ha betydelse, och då ska det förstås anges.
Kön har inte alltid heller betydelse, men oftare än etnicitet, för förståelsen av rapporteringen av brott skulle jag säga.
Men viktigast är kanske att det sällan att betrakta som missaktande att berätta vilket kön någon har, eftersom människor inte lika ofta bedöms utifrån könstillhörighet som utifrån etnisk tillhörighet, utifrån vad individer inom gruppen gör. Det är sannolikt det viktigaste skälet till att kön oftare anges. Vi vill ju naturligtvis berätta så mycket som möjligt, och samtidigt hålla oss till de publicistiska spelreglerna.

Jag skickade en följdfråga

Tack för svar!

Så om jag förstår dig rätt undviker du och/eller SVT att rapportera om etnicitet för att ni tror att svenska folket skulle få en negativ bild av skötsamma invandrare om de såg hur ofta deras landsmän var verksamma inom exempelvis gängkriminalitet? Men att folk inte får en lika negativ bild av män när ni rapporterar om exempelvis våldtäkter eller misshandel?

Jag kan väl tycka att SVT borde behandla alla lika, istället för att, som det trots allt ändå är, subjektivt bedöma att invandrare som grupp råkar ut för större missaktning än män som grupp. Om inte detta är en subjektiv bedömning från er sida undrar jag vad ni har för belägg för att det är som du säger?

Du missade att svara på min andra fråga i förra mejlet:

”Slutligen undrar jag om systemet ni har med chattarna tillåter publicering av alla inlägg (hela svt.se använder såvitt jag kan se samma system), eller om en redaktör/journalist måste svara på inlägget för att det ska kunna publiceras?”

Om du väljer att svara kommer ditt svar att publiceras i sin helhet på min sajt.

Karin Thornberg svarade

Hej!
Jag kan inte tekniken bakom vårt chattverktyg, utan är bara användare. Det ska dock ganska mycket till för att jag inte skulle publicera en kommentar. Hat och hot exempelvis.
Hela systemet med ansvarig utgivare bygger på enskilda bedömningar av en ansvarig utgivare, så ett visst mått av subjektivitet finns alltid, även om vi lutar oss mot det medieetiska systemet.
Och nej, vi undviker inte att rapportera om etnicitet, vi skriver dock inte ut det om det saknar betydelse i sammanhanget. Har det betydelse så skriver vi det. Så svaret på din fråga är nej, ingen undviker det för sakens skull.

Jag skickade ett sista mejl (trodde jag)

Hej igen och tack för svar!

Jag tror inte vi kommer så mycket längre, men anledningen att framför allt den konservativa högern, som jag själv tillhör, uppfattar public service-bolagen som partiska, är till exempel att ”om det saknar betydelse i sammanhanget” är en subjektiv bedömning som ofta fattas av vänsterjournalister (som det finns gott om på public service-bolagen enligt bland andra Janne Josefsson) med deras perspektiv. Jag säger inte att du personligen agerar på detta sätt, utan nu pratar jag om public service som helhet.

Jag förstår att ni försöker hålla er till det pressetiska systemet samt ert eget sändningstillstånd, men ingen kan vara helt objektiv. Det problem som jag tror Inga-Lill och andra uppfattar är att åsiktshomogenitet påverkar subjektiva tolkningsbeslut, då man under lång tid ständigt ser samma tolkningar, samma selektiva urval och så vidare återkomma gång på gång hos SVT och SR.

Jag får ändå tacka dig så mycket för alla dina svar, det uppskattas! Vill du tillägga något så kommer det i vanlig ordning publiceras i sin helhet på min sajt.

Karin Thornberg svarade

Kanske inte. En fråga jag vill ställa till dig är varför det är viktigt? Hur ska vi kunna säkerställa vilket ursprung en person har, om det nu är viktigt? Är en invandrad svensk medborgare svensk? Det blir orimliga frågor att ställa sig vid varje publicering och ett märkligt fokus när det inte har betydelse för händelsen.

Berätta gärna för mig om du tycker att det är viktigt med etnicitet här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/ungdomar-holls-fast-i-skyddsrum-i-vasteras-trio-doms-for-grov-misshandel
Och här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/sma-barn-misshandlades-i-hemmet-av-nara-anhoriga-nu-kommer-domen–p37bm4

Jag svarade Karin Thornberg

Mitt perspektiv är att jag som nyhetskonsument vill ha så mycket information som möjligt. Men min kritik som jag har pratat med dig om handlade framför allt om att SVT och SR anser det vara relevantare att publicera kön jämfört med etnicitet, trots att de pressetiska reglerna behandlar dessa faktorer likvärdigt. Skillnaden ligger i er tolkning och i era subjektiva bedömningar.

Sedan är det klart att media inte alla gånger kan säkerställa ursprung, men det är en annan sak gentemot att med flit välja bort ursprung baserat på hur man tolkar de pressetiska reglerna. En invandrad svensk medborgare är svensk i lagens mening, men har kanske en annan etnicitet och en annan kulturell bakgrund som påverkar beteende och värderingar. Det är till exempel knappast en slump att människor från vissa länder är överrepresenterade i vissa typer av brott, medan invandrare från andra länder inte alls dyker upp i statistiken lika ofta.

För att svara på dina två exempel tycker jag det som sagt är viktigt med så mycket information om en samhällshändelse som möjligt. Jag vill inte att media filtrerar bort mer information än nödvändigt, jag vill ta del av händelser från verkligheten i en så komplett helhet som möjligt. Man kan också konstatera att olika länder har olika pressetiska regler, så reglerna är ingen universell sanning utan borde vara uppe för ständig diskussion och debatt också.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/for-dystert-i-nyhetsflodet-chatta-med-ansvarig-utgivare-om-konstruktiv-journalistik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.