Bra exempel på varför du alltid ska tänka själv

Av | februari 21, 2022

Liberalernas skolpolitiske talesman Fredrik Malm är oense med forskare vad gäller betyg i skolan. Men faktum är att det går att hitta problem hos både Malms och forskarens ståndpunkter.

Förklaring

Malm är övertygad om att betyg är bra, eftersom de motiverar hans egna barn att studera mer. Men Malms två barn är just bara två stycken, och säger inte så mycket i sammanhanget.

Forskaren Anders Jönsson å sin sida menar att svaga elever tappar motivationen om de hela tiden får dåliga betyg. Det står inte uttryckligen i artikeln, men jag antar att han baserar detta på studier eller annan forskning med betydligt bättre underlag än två barn. Samtidigt tar inte Jönssons argumentation hänsyn till barnets inställning och attityd. Det kan mycket väl vara så att svaga elever tappar motivation av dåliga betyg, men säger inte det mer om dessa elevers mentalitet än om betygen i så fall? Har Jönsson tagit hänsyn till detta perspektiv i sin forskning?

Dagens artikel är alltså ett bra exempel på att det sällan går att utröna en absolut sanning, och att slutsatser är beroende av vilka faktorer man tar med i beräkningarna. Det är därför debatter är så bra, för då möts olika perspektiv mot varandra, förutsatt att debattörerna har tänkt till själva då.

Hur många faktorer kan du komma på i den här frågan som kan påverka svaret huruvida betyg är bra eller dåliga? Försök att tänka på faktorer som tillhör ideologier du själv inte sympatiserar med, och spela sedan djävulens advokat med dig själv.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/liberalernas-skolpolitiske-talesperson-sagar-forskarens-argument-om-tidigare-betyg

Kategori: SVT

En reaktion på “Bra exempel på varför du alltid ska tänka själv

  1. NN

    En faktor som kan vara viktig kan vara hur väl man lyckas förklara för eleven vad betyget faktiskt representerar: Att betyget inte representerar vem eleven är, utan att betyget representerar en bedömning av vad eleven har presterat. Därefter kan man behöva hjälpa eleven att förstå kopplingen mellan prestationen och arbetsinsatsen och förklara vad eleven kunde ha gjort annorlunda och hur eleven kan prestera bättre nästa gång.

    Om jag försöker förstå betygmotståndarnas perspektiv här så tror jag de tänker att människor (och främst barn) inte ska bedömas alls. Men vi människor bedöms genom hela livet. Det kan vara bra att lära sig det tidigt och lära sig förhålla sig till det.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.