Bra exempel på hur polariserade medierna är

Av | juli 18, 2020

Vad händer när traditionell, liberal media samt ”alternativ” konservativ media ska rapportera om vänsterorganisationen Black Lives Matter? Jo, det ser ut som hos Nyheter Idag. De skriver om en svart polis, Jakhary Jackson, som blivit illa behandlad verbalt av vita BLM-anhängare. Det framgår även att vita BLM-anhängare hindrat svarta BLM-anhängare från att prata med Jackson.

Vad är problemet?

Artikeln hos Nyheter Idag är i sig inget problem, men när man sätter in den i sitt sammanhang kommer en väldigt vinklad och ensidig bild fram. Nyheter Idag tenderar nämligen, precis som resten av ”alternativ” media, att ständigt leta fel på BLM och kritisera dem så fort det går. En anledning till att man gör detta kan vara att traditionell media gör precis tvärtom, de vägrar nästan konstant att skriva ett ont ord om rörelsen, eller granska dem kritiskt. Och det är exakt likadant med Greta Thunberg.

Vi har alltså två sidor inom media som med näbbar och klor försöker driva sitt narrativ för att du och jag ska påverkas att tycka som dem. Det inkluderar att som traditionell media bara skriva positiva saker om BLM, som när de åstadkommer kulturförändringar, samt att konstant ignorera kritik som förs fram mot rörelsen. Som ”alternativ” media inkluderar det att ignorera allt positivt som finns att säga om BLM, och enbart fokusera på rörelsens negativa sidor.

När det i Förtroendebarometern 2020 framkom hur olika svenskarna såg på Greta Thunberg (liberala sympatisörer hade runt 70 procent förtroende för henne, medan konservativa sympatisörer hade runt 20 procent) blev det ganska tydligt var på den politiska skalan hon stod. Samma sak med BLM, och om de får komma med i Förtroendebarometern nästa år är jag säker på att resultatet kommer bli ungefär som med Thunberg. Mediernas polarisering blir väldigt tydligt när de ska rapportera om personer eller grupper som själva är polariserande.

Efter en snabb sökning på ”jakhary jackson” på nätet såg jag även att samma mönster gäller globalt (i västvärlden). Det var i princip bara konservativa medier som hade skrivit om honom, oavsett om vi pratar USA, Storbritannien eller andra länder.

Vad skulle gjorts bättre?

Nyheter Idag borde vidga vyerna lite och inte bara skriva negativa saker om BLM. Jag tror jag inte sett en enda artikel hos dem där de rapporterar något positivt som har med rörelsen att göra, utan allting handlar om att svartmåla dem (hahaha).

Vad kan du som medborgare göra?

Läs hos både traditionell och ”alternativ” media. Lägg sedan märke till hur olika de rapporterar om vissa rörelser, personer eller partier. Försök att inte bara läsa hos medier där dina egna sympatier finns, för då riskerar du att bli lika ensidig som svensk media är idag.

Källa: https://nyheteridag.se/svart-polis-i-portland-avslojar-rasistiska-pahopp-fran-vita-blm-anhangare-stor-nasa/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.