Bra exempel på hur media kan få tveksamma tolkningar av experter att låta som sanning

Av | mars 14, 2020

Vad är det som egentligen gör att vi går upp i vikt? Får man tro professor Jovanna Dahlgren beror det endast på gener och anlag, och inte disciplin och vilja.

Vad är problemet?

Professorer, forskning och experter är luriga. Dels finns forskningsbaserad fakta, dels finns tolkningar av denna fakta. Det som händer när experter uttalar sig i media är att de blandar ihop båda delarna. SVT för fram professorns tolkning som vetenskaplig fakta, istället för att presentera det som just en tolkning.

Dahlgren säger att aptit och kroppens sätt att lägga på sig fett avgörs av gener. Det i sig är sant och det finns det vetenskapliga belägg för. Men sedan säger hon ”Du kan inte berömma dig själv att du råkar vara en sådan person som har disciplin, du kan bara tacka dina föräldrar att det råkade bli en sådan gensammansättning”. För det första ”råkar” man inte ha disciplin, det är något man kämpar för att få. Något som kräver uppoffring och viljestyrka. Sedan är det också så att även om man har lätt att gå upp i vikt så är det ingen bortförklaring för att bli tjock – slutresultatet avgörs fortfarande av hur mycket du äter och hur mycket du motionerar.

Det enda Dahlgren gör här är att ge överviktiga personer anledningar att skylla ifrån sig, att övervikten inte är deras eget fel. Att fetman beror på gener och inte få brist på disciplin.

Vad skulle gjorts bättre?

Som media borde SVT vara tydligare med att förklara för tittaren vad som är vetenskap och fakta, och vad som är åsikter och tolkningar.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-grundlaggs-vikten-redan-hos-fostret

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.