Bra exempel på hur forskning handlar lika mycket om åsikter som om fakta

Av | november 13, 2022

SVT har bjudit in olika experter för att kommentera energifrågan, och för en gångs skull har man bjudit in experter med olika åsikter.

OK?

Poängen här är att experterna inte är överens. En tycker att vi borde satsa mer på kärnkraft, medan en annan tycker att vi borde satsa mer på sol och vind. Med andra ord, forskning handlar inte bara om fakta, utan även om åsikter. Fakta kan tolkas på olika sätt.

Därför är det bra att SVT bjuder in experter som inte tycker likadant. Mindre bra är att de gör det så sällan.

För tänk själv på något som du har expertkunskaper om. Det kan vara viner, historia, teknik eller sport. Bara för att någon besitter expertkunskaper innebär det inte att allt den personen säger är fakta. Det kan vara rena åsikter, eller så kan fakta blandas med åsikter och faktatolkningar. Därför är det viktigt att flera experter med olika åsikter inom samma ämne kommer till tals, precis som i dagens SVT-artikel.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-karnkraften-nodvandig-for-att-klara-framtida-energibehov

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.