Bra av SVT, men ändå inte

Av | september 23, 2020

SVT skriver en artikel om programmet Utrikesbyrån, som handlar om hur mycket USAs president Donald Trump ljuger.

Vad är problemet?

Till att börja med ska SVT ha beröm för att de för en gångs skull bjuder in en konservativ debattör som får ge sin syn på Trump. Ronie Berggren känner vi igen från Nyheter Idag, där han ständigt brukar försvara det som Trump säger och gör. Genom att låta honom komma till tals får läsaren en betydligt mer nyanserad bild och kan själv ta ställning.

Det som inte är lika bra är att SVT presenterar The Washington Post som en neutral nyhetskälla, medan Ronie Berggren (helt korrekt) presenteras som en konservativ debattör. The Washington Post skriver att Trump har ljugit 20 000 gånger fram till dags dato, men då ska man komma ihåg att tidningen dels definierar skämt som lögner, och dels att tidningen stöttat såväl Hillary Clinton som Barack Obama (båda demokratiska presidenter eller presidentkandidater). Den är alltså tydligt, politiskt vinklad (precis som Ronie Berggren), men i Washington Posts fall framgår det inte.

Vad skulle gjorts bättre?

Om man stämplar en part som politiskt vinklad, bör man göra detsamma med andra parten, annars får vi en situation där den ena sidan framställs som trovärdig, medan den andra framställs som partisk och därför mindre trovärdig.

Vad kan du som medborgare göra?

Så gott som all media är partisk, så när SVT inte stämplar en viss tidning eller sajt är det dags att använda en sökmotor för att kolla upp den informationen själv.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trumps-logner-beror-kritiker-men-inte-anhangare
Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/han-pratar-sanning-i-de-overgripande-fragorna

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.